Actions

Translations

Question type - Date/19/nl

From LimeSurvey Manual


Maximum datum (date_max)

Beschrijving

Dit vraagattribuut kan gebruikt worden om een maximale waarde te bepalen voor een vraag met een kalender (formaat Y-m-d of een Engelse tekst). Het geldt zowel voor de popup-variant als voor de dropdownlijsten.

Important.png  Attentie : De validatie-optie Expressie beheer kan ook worden gebruikt voor het bepalen van een maximum datum. Als je echter de popup kalender gebruikt en de expressie is afhankelijk van een vraag op dezelfde pagina, dan wordt het jaar niet goed weergegeven.


Geldige waarden

  • Elke datum in het formaat 'YYYY-MM-DD (bijv., 2018-08-24)
  • Elke waarde voor jaar
  • Een Engelse tekst : "now", "-10 years", "tomorrow"
  • Referentie aan een andere datum/tijd vraag (bijv. geboortedatum, met de vraagcode)
  • Expressies, Hiermee kan een datum worden bepaald. Voorbeeld: je kunt een datum van een vorige vraag gebruiken + 365 dagen als het maximum voor de huidige vraag, door: date("Y-m-d",strtotime(vertrekdatum)+365*60*60*24).