Actions

Translations

Question toolbar options/16/nl

From LimeSurvey Manual

  • Voorvertonen : je kunt de enquête, vraagroep of vraag voorvertonen.
  • Bewerk : de vraag bewerken.
  • Controleer logica : het controleren van de logica als het een complexe vraag is met condities en/of expressies.
  • Verwijderen : de vraag verwerken.
  • Exporteren : exporteren naar een lsq-bestand.
  • Kopieer : de vraag kopiëren, als je vragen hebt die op elkaar lijken dan hoef je niet opnieuw te beginnen.
  • Zet condities : elke vraag kan condites hebben. Hiermee kun je een vraag verbergen als de conditie niet op gaat.
  • Wijzig subvragen of antwoordopties : bij sommige vraagtypes.
  • Standaard antwoorden : soms vult een deelnemer een vraag niet in. Als je dan een standaardantwoord wilt vastleggen dan kun je dat hier selecteren.