Actions

Translations

Optional settings/8/sl

From LimeSurvey Manual

Izgled

 • $lwcdropdowns: lahko je nastavljeno na "L" ali "R". Nastavitev na "R" bo povzročila v vprašanju tipa 'Seznam s komentarjem', da se bo seznam možnih odgovorov prikazal v obliki radijskih gumbov, medtem ko bo nastavitev na "L" povzročila v tem tipu vprašanja prikaz v obliki spustnega seznama. (Neaktualno v verziji 2.0)
 • $dropdownthreshold: če izberete "R" za $dropdowns, vam ta nastavitev omogoča izbrati največje število možnosti, ki se bodo prikazala kot radijski gumbi, preden se bo spremenila v spustni seznam. V kolikor imate vprašanje, ki vsebuje večje število možnih odgovorov, bi bil prikaz v obliki radijskih gumbov nepregleden. Nastavitev na največje število npr. 25 (kar je tudi privzeta nastavitev) bi pomenila, da je večji seznam anketirancem enostavnejši za uporabo.
 • $repeatheadings: pri vprašanju v obliki lestvice imamo pogosto veliko odgovorov, ki jih je nemogoče prikazati na enem zaslonu. S to nastavitvijo določite, koliko odgovorov se prikaže preden se ponovi glava z informacijami o vprašanju. Smiselna nastavitev je okoli števila 15. Če ne želite, da se glava ponavlja, nastavite to nastavitev na 0 (kar je privzeta nastavitev).
 • $minrepeatheadings: zahtevano najmanjše število odgovorov pri vprašanju v obliki lestvice, ko se glava lestvice začne ponavljati.
 • $addTitleToLinks: če je ta možnost nastavljena na resnično (true), potem bo LimeSurvey dodal html značko 'title' vsem povezavam uporabljenim v menijih. To pomaga zaslonskim bralnikom pri analiziranju menijev. To možnost nastavite na resnično le v primeru, če uporabljate zaslonski bralnik, ker se prekrijejo z namigi o orodjih.
 • $defaulttemplate: ta nastavitev določi privzeto temo, ki se uporablja za 'javni seznam' anket. (začenši z 1.87 se ta nastavitev prepiše v oknu Globalnih nastavitev)
 • $defaulthtmleditormode: nastavi privzet način za vključen HTML urejevalnik. (začenši z 1.87 se ta nastavitev prepiše v oknu Globalnih nastavitev). Veljavne nastavitve so: inline (privzeto), popup and none:
  • inline: v obrazec se vgradi HTML urejevalnik. Ta način je sicer počasnejši vendar primernejši in uporabniku bolj prijazen
  • popup: doda ikono, ki odpre novo okno s HTML urejevalnikom. Ta način je hitrejši, vendar se v obrazcu prikaže html oblika zapisa
  • none: brez HTML urejevalnika