Actions

Translations

Optional settings/6/sl

From LimeSurvey Manual

Viri

  • sessionlifetime: določi čas v sekundah za trajanje seje ankete. Privzeto: $sessionlifetime    =  3600; (začenši z 1.87 se ta nastavitev prepiše v oknu Globalnih nastavitev)
  • memorylimit: določi velikost spomina, do katerega lahko LimeSurvay dostopa. Priporoča se najmanj '32'(M=MB). Če sistem sporoča napake o prekinitvah (time out errors) ali se pojavljajo težave pri ustvarjanju statističnih podatkov ali pri izvažanju datotek, potem je potrebno dvigniti to mejo na '128' ali '256'.