Actions

Translations

Optional settings/5/sl

From LimeSurvey Manual

Varnost

 • surveyPreview_require_Auth: privzeto nastavljeno na resnično (true). Če nastavite to možnost na neresnično (false), boste omogočili vsakemu uporabniku preizkušanje vaše ankete z uporabo spletnega naslova ankete (URL)- brez predhodne prijave na skrbniško stran in brez predhodne aktivacije ankete. (začenši z 1.87 se ta nastavitev prepiše v oknu Globalnih nastavitev)
 • usercontrolSameGroupPolicy : privzeto nastavljeno na resnično (true). Privzeto bodo lahko edino uporabniki, ki niso določeni kot administratorji v LimeSurvay-evem sistemu za upravljanje, videli ostale uporabnike. Pri tem mora ta uporabnik spadati v vsaj eno skupino uporabnikov, v kateri je iskani uporabnik. To je nastavljeno z naslednjo nastavitvijo:
 • filterxsshtml: nastavitev omogoča filtriranje sumljivih html oznak v anketi, skupini, vprašanjih in besedilih odgovorov v skrbniškem vmesniku. To nastavitev pustite na neresnično (false) le v primeru, če popolnoma zaupate uporabnikom, ki ste jim dodelili skrbniške pravice in če želite dovoliti tem uporabnikom, da bodo lahko uporabljali Javascript, Flash Movies, itd. (začenši z 1.87 se ta nastavitev prepiše v oknu Globalnih nastavitev)
 • demoModeOnly: če je ta možnost nastavljena na resnično (true), bo LimeSurvey deloval v demonstracijskem načinu. Demonstracijski način povzroči naslednje spremembe:
  • Onemogoči spreminjanje podrobnosti in gesel skrbnikov
  • Onemogoči nalaganje datotek v urejevalnik predlog
  • Onemogoči pošiljanje povabil in opomnikov v obliki elektronskih sporočil
  • Onemogoči odlaganje podatkovnih zbirk
  • Onemogoči zmožnost shranjevanja naslednjih globalnih nastavitev: Ime strani, privzeti jezik, privzet način HTML urejevalnika, XSS filter