Actions

Translations

Optional settings/14/sl

From LimeSurvey Manual

Statistika in brskanje po odgovorih

 • usejpgraph: (< 1.8) s pomočjo JPGraph-knjižnice lahko v LimeSurvey-evem delu za statistiko vaše rezultate ankete prikažete v obliki stolpcev ali tortni obliki. Če imate na strežniku pravilno nastavljeno knjižnico (class) za jpgraf-e, lahko vklopite ali izklopite to funkcionalnost (1=vklop, 0=izklop). Prosimo preverite - vsaka PHP različica potrebuje drugo različico JPGraph-a! Ta funkcionalnost je še vedno v razvoju, zato lahko pričakujete tudi kakšen nenavaden rezultat.
 • jpgraphdir: (< 1.8) dejansko fizično mesto zagonske datoteke (skripte) jpgraph knjižnice. Ta nastavitev je zahtevana le v primeru, če je možnost $usejpgraph nastavljena na 1.
 • jpgraphfont: (< 1.8) oblika pisave, ki se uporablja v povezavi z grafi. Varna nastavitev bi bila "FF_FONT1"
 • embedded: če želite vgraditi LimeSurvey na drugo stran, potem lahko izklopite pošiljanje HTML naslovov z uporabo te nastavitve in prestavite način na običajno delovanje.
 • filterout_incomplete_answers: določa privzeto odzivanje filtriranja nepopolnih odgovorov pri brskanju ali analiziranju odgovorov. Obiščite razpravo o nepopolnih odzivih na povezavi: brskanje razultatov ankete. Ker lahko ti zapisi pokvarijo statistiko, lahko s to možnostjo ta filter vklopite ali izklopite v parih GUI oblikah. Ta vrednost v datoteki config.php je le privzeto stanje za filtriranje nepopolnih odgovorov. Na voljo so naslednje možnosti:
  • show: prikaže popolne in nepopolne odgovore
  • filter: prikaže le popolne odgovore
  • incomplete: prikaže le nepopolne odgovore
 • strip_query_from_referer_url: ta nastavitev določa ali referenčni URL shrani vrednosti ali ne. Privzeta vrednost je "false" (v tem primeru referenčni URL shrani vse vrednosti). Druga možnost je nastavitev te vrednosti na "true", ki odstrani vrednosti poleg referenčnega URL-ja.
 • showaggregateddata: (>=1.8) če je možnost vklopljena, potem so pri statistiki na voljo dodatne vrednosti kot sta aritmetična sredina in standardna deviacija. Še več podatki so v obliki skupnih seštevkov, da je možen hitrejši pregled oz. dodani so rezultati vrednosti 1+2 in 4+5, da je na voljo splošno razvrščanjev smislu "dobro" (1/2), "povprečno" (3) in "slabo" (4/5). To vpliva le na vprašanja tipa "A" (5 točkovne lestvice) in "5" (5 točkovne možnosti).
 • PDF Export Settings: (>1.85) ta funkcija vklopi PDF izvoz za tiskanje ankete in tiskanje odgovorov. Ta izvoz je v celoti v preizkušanju. Ti izvozi so zaenkrat večinoma slabi. V tem trenutku ni možna nobena podpora - v kolikor želite pomoč pri popravkih teh izvozov se obrnite na nas.
  • usepdfexport: nastavite na 0 da jo izklopite; 1 da jo vklopite
  • pdfdefaultfont: privzeta oblika pisave za pdf izvoz
  • pdffontsize: velikost pisave za normalno besedilo; naslov ankete je +4; naslov skupine je +2
  • notsupportlanguages = array('zh-Hant-TW','zh-Hant-HK','zh-Hans','ja','th');
  • pdforientation: nastavite na L za ležečo ali P za pokončno obliko
 • $showsgqacode: (>1.91) ta nastavitev se uporablja za funcijo tiskanja ankete {IMG(attId="78",height="16",width="16")} in je privzeto nastavljena na false. Če nastavite showsgqacode = true; bodo prikazani vsi ID-ji za vsako vprašanje in odgovor, če so uporabljeni; ti ID-ji se ujemajo s stolpci glave pri tabeli Lime_survey_12345, ki vsebuje odgovore za določene ankete. Ti ID-ji se lahko uporabljajo za knjigo šifer za ročne poizvedbe v podatkovni zbirki.
 • {IMG(attId="79",height="200",width="400")}