Actions

Translations

New Template System in LS3.x/90/nl

From LimeSurvey Manual

De bestanden die je thema moet hebben zijn de lay-outbestanden: