Actions

Translations

New Template System in LS3.x/127/nl

From LimeSurvey Manual

Als je het bestand custom.css in fruity bekijkt, is het precies hetzelfde als het vanilla-bestand. We kunnen het bestand custom.css binnen fruity verwijderen, het bestand met vanilla wordt dan gebruikt. We kunnen het statement <replace> custom.css </replace> verwijderen van het Fruity-manifest, dan wordt vanilla custom.css geladen.