Actions

Translations

Label sets/22/sl

From LimeSurvey Manual

Če ima vaš nabor oznak več jezikov, lahko izberete jezik, ki ga želite urediti. Vsaka oznaka potrebuje kodo, vrednost ocene in oznako. Kodo je možno spremeniti le v osnovnem jeziku nabora oznak. Vrednosti ocene se lahko izognete (nastavite jo na 0), če ne želite uporabljati ocenjevanja. Oznaka je besedilo, ki se prikaže v vprašanju.

  • Gumb izbriši: oznake lahko izbrišete z uporabo gumba "Izbriši to oznako".
  • Polje za premik: z uporabo polja za premik (na začetku vsake vrstice) lahko spremenite vrstni red oznak.
  • Gumb za vstavljanje oznak: v seznam lahko vedno dodate novo vrsto oznak s klikom na gumb "Vstavi novo oznako" (nova oznaka se pojavi za oznako, pri kateri ste kliknili na omenjen gumb).