Actions

Translations

Installation - LimeSurvey CE/9/sv

From LimeSurvey Manual

Minsta kravkrav:! N! * Minst 250 MB diskutrymme.! N! * MySQL 5.5.3 eller senare 'ELLER' Microsoft SQL Server 2005 eller senare 'ELLER' Postgres 9 eller senare .! N! * Minsta PHP 7 eller senare; Vi rekommenderar dock PHP 7.0.0+ med följande moduler / bibliotek aktiverade:! N! ** mbstring (Multibyte String Functions) förlängning bibliotek.! N! ** PDO-databasdrivrutin för MySQL (pdo_mysql eller pdo_mysqli) eller Postgres (pdo_pgsql) eller MSSQL (pdo_sqlsrv för Windows och pdo_dblib för Linux).! N! ** Vi antar också att alla PHP-standardbibliotek är aktiverade! N! * ** hash! N! *** session! N! *** openssl eller mcrypt! N! *** fileinfo! N! *** osv ...