Actions

Translations

General FAQ/43/nl

From LimeSurvey Manual

NB: 'Survey size' geeft aan het maximum aantal vragen (en antwoorden) in je enquête - dit is niet het aantal mensen die je enquête invullen (dat aantal is onbeperkt). Theoretisch is er ook geen limiet aan het aantal vragen/antwoorden. Maar door de database zijn er toch beperkingen. De belangrijkste is het aantal velden (columns) in de tabel met de responsen.

  • MySQL ISAM: De som van de lengtes van de VARCHAR en CHAR velden in een tabel is maximaal 64KB.
  • MySQL InnoDB: Maximum aantal van 1000
  • MS SQL Server 2000: Maximum aantal van 1024
  • Postgres: Maximum aantal van 250-1600 afhankelijk van het type. Het aantal kan met een factor van 4 worden vergroot door de default blocksize te vergroten naar 32k. Lees Installatie vragen en PostgreSQL FAQ.