Actions

Translations

Email templates/8/nl

From LimeSurvey Manual

Alle functies van Expressie beheer kunnen worden gebruikt, net als de tokens attributen (als de enquête tokens gebruikt).