Actions

Translations

Data encryption/31/nl

From LimeSurvey Manual

Gedeeltelijk zoeken naar teksten is niet mogelijk op databasekolommen met gecodeerde gegevens, wel het zoeken naar een exacte overeenkomst.