Actions

Translations

Data encryption/12/nl

From LimeSurvey Manual

In andere gevallen kunnen ook meer velden moeten worden versleuteld. Bijvoorbeeld in medisch onderzoek moet je mogelijk de meeste van de gegevens coderen als de antwoorden naar een persoon zijn te achterhalen.