Actions

Tokeny

From LimeSurvey Manual

Spis treści:

Wprowadzenie

Jest wiele powodów, dla których możesz chcieć zaprosić do wzięcia udziału w twoim badaniu określoną grupę ludzi, śledzić kto ukończył badanie i upewnić się, że każda osoba wzięła udział w badaniu tylko jeden raz. Tokeny mogą zostać utworzone w momencie, gdy badanie zostało aktywowane. Dział tokenów pozwala na:

 • Import listy nazw i adresów email uczestników badania (z pliku CSV lub kwerendy LDAP) albo dodawanie/usuwanie pojedynczych uczestników
 • Wygenerowanie unikalnych numerów token dla każdego uczestnika
 • Wysłanie emaila zapraszającego do wzięcia udziału w badaniu do każdej osoby z twojej listy, grupowo lub indywidualnie
 • Wysłanie emaila z przypomnieniem o badaniu do każdej osoby z twojej listy, która jeszcze nie wzięła udziału w badaniu, grupowo lub indywidualnie
 • Śledzenie kto z twojej listy uczestników wziął udział w badaniu
 • Ograniczenie dostępu osobom, które nie posiadają tokenu, i tym, których token został już wykorzystany
 • Edytowanie/zmienianie jakichkolwiek szczegółów w twojej liście uczestników

Kiedy aktywujesz tokeny dla danego badania, jedynymi osobami, które będą miały do niego dostęp będą Ci, którzy otrzymali numer token.

Tokenów można używać tylko w badaniach, które zostały zaprojektowane jako nieanonimowe. Takiego ustawienia dokonuje się podczas tworzenia badania. Jeśli badanie nie jest anonimowe (lub 'śledzone') lista tokenów może zostać użyta do wyszukania odpowiedzi udzielonych w badaniu przez poszczególne osoby. Jeśli badanie jest anonimowe, wówczas nie istnieje żadne połączenie między tabelą tokenów i odpowiedziami.

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie opcji menu ekranu tokenów:

 • Powrót do ustawień głównych: Powrót do głównego ekranu administracyjnego
 • Informacje o tokenach: Wyświetla krótkie podsumowanie o tokenach w tabeli (liczba tokenów, ilu tokenom przesłano zaproszenie i ile udzieliło odpowiedzi). Pozwala również na dostęp do funkcji administratora bazy danych (zobacz poniżej). To jest domyślny ekran.
 • Wyświetl tokeny: Wyświetla pełną listę uczestników w postaci tabeli tokenów. Z poziomu tego ekranu można edytować, kasować pojedyncze wpisy w tabeli jak również wykonywać wiele innych przydatnych funkcji (zobacz poniżej sekcję wyświetl tokeny)
 • Dodaj nowy wpis tokenu: Pozwala na dodanie nowego wpisu (uczestnika badania) w tabeli tokenów
 • Importuj tokeny z pliku CSV: Pozwala na zaimportowanie danych z pliku CSV
  • Plik powinien być standardowym plikiem CSV (ograniczony przecinkami) z wartościami umieszczonymi pomiędzy podwójnymi znakami cytatu (domyślnie dla Open Office i Excela). Pierwsza linia powinna zawierać nagłówek z informacjami (zostanie usunięty). Dane powinny mieć następującą kolejność:
"imię","nazwisko","email","status email","token","kod języka","atrybut1","atrybut2","numer tid"

Pierwsze trzy pola (imię, nazwisko, email) są obowiązkowe! i muszą zawierać wartości (znak "" nie jest wystarczający).

  • Duplikaty są identyfikowane po imieniu, nazwisku i adresie email. Jeśli duplikat zostanie znaleziony podczas importowania danych odpowiednia linia jest pomijana, chyba że odznaczono pole Filtruj powielone rekordy.
 • Importuj tokeny z kwerendy LDAP: Pozwala na import danych z kwerendy LDAP (przetestowano na openLdap ale powinno działać na jakichkolwiek kwerendach LDAP włączając ActiveDirectory)
 • Eksportuj tokeny do pliku CSV: Tworzy standardowy (ograniczony przecinkami) plik CSV, zawierający kompletną listę uczestników twojej aktualnej tabeli tokenów w postaci:
"imię","nazwisko","email","status email","token","kod języka","atrybut1","atrybut2","numer tid"
 • Generuj tokeny: Tworzy unikalne numery token dla wszystkich uczestników w tabeli tokenów, którzy jeszcze nie posiadają swojego numeru
 • Wyślij zaproszenie: Wysyła masowe emaile z zaproszeniami do wszystkich uczestników w tabeli tokenów, którym jeszcze nie wysłano zaproszenia.
 • Wyślij przypomnienie: Wysyła masowe emaile z przypomnieniem o badaniu do wszystkich uczestników w tabeli tokenów, którzy jeszcze nie ukończyli badania, ale którzy otrzymali już swoje pierwsze zaproszenie.

Następujące nazwy pól są dozwolone w szablonach emaili z zaproszeniem/przypomnieniem. Pola te muszą być wypełnione we właściwościach badania. Podczas wysyłania emaili te nazwy pól są odpowiednio zastępowane w podglądzie twoich zapraszających/przypominających emaili.

{ADMINEMAIL} Adres Email Administratora badania
{ADMINNAME} Nazwisko Administratora Badania
{SURVEYNAME} Tytuł badania
{SURVEYDESCRIPTION} Opis twojego badania

Następujące nazwy pól są dozwolone w zapraszających/przypominających emailach (w temacie i/lub treści) i są zastępowane podczas wysyłania emaili:

{EMAIL} Adres Email odbiorcy
{FIRSTNAME} Imię
{LASTNAME} Nazwisko
{SURVEYURL} Twój publiczny URL wskazujący na początkową stronę badania
{TOKEN} Token dostępu do badania
{ATTRIBUTE_1} Atrybut 1
{ATTRIBUTE_2} Atrybut 2

Jeśli twoje badanie NIE jest anonimowe, następujące nazwy pól są dostępne do wprowadzenia danych tokenu w tekście badania oraz ja<x>vascript:

{TOKEN:EMAIL} Adres Email odbiorcy
{TOKEN:FIRSTNAME} Imię
{TOKEN:LASTNAME} Nazwisko
{TOKEN} Token dostępu do badania
{TOKEN:ATTRIBUTE_1} Atrybut 1
{TOKEN:ATTRIBUTE_2} Atrybut 2

Zobacz przykłady wykorzystania Informacje z tabeli tokenów.

Ustawienia Emaili

 1. Temat emaila zaproszenia: Linia tematu emaila zapraszającego, która jest wysyłana kiedy wykorzystujesz tokeny w swoim badaniu.
 2. Email zaproszenia: To jest tekst emaila zapraszającego, który jest wysyłany kiedy wykorzystujesz tokeny w swoim badaniu.

Wstępnie pola te są wypełnione domyślną treścią wiadomości (z plików językowych) ale możesz je dostosować do własnych potrzeb.

Jeśli używasz angielskiego jako języka podstawowego, tekst domyślnego zaproszenia i przypomnienia może zostać znaleziony w pliku limesurvey/tokens.php. Oczywiście, jeśli nie zamierzasz skorzystać z tokenów w swoim badaniu to co znajduje się w tym polu nie ma znaczenia. Możesz użyć następujących "nazw pól" aby zindywidualizować informacje w poszczególnych emailach:

  • {FIRSTNAME} - jest zastępowany przez wartość pola "imię" z tabeli tokenów
  • {LASTNAME} - jest zastępowany przez wartość pola "nazwisko" z tabeli tokenów
  • {SURVEYNAME} - jest zastępowany przez nazwę twojego badania
  • {SURVEYDESCRIPTION} - jest zastępowany przez opis twojego badania
  • {ATTRIBUTE_1} - jest zastępowany przez wartość pola "atrybut 1" z tabeli tokenów
  • {ATTRIBUTE_2} - jest zastępowany przez wartość pola "atrybut 2" z tabeli tokenów
  • {SURVEYURL} - jest zastępowany przez pełny adres URL do tego konkretnego badania
   Zwróć uwagę, że te "pola nazw" odnoszą się do następujących pól emaili.
 1. Temat emaila przypomnienia: Linia  tematu emaila przypominającego o badaniu, który jest wysyłany za pomocą funkcji ekranu tokenów.
 2. Email przypomnienia: To jest tekst emaila przypomnienia, który jest wysyłany,kiedy wykorzystujesz tokeny w swoim badaniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie możliwości wykorzystania tego pola zobacz fragment instrukcji o "emailu zaproszenia".
 3. Temat email potwierdzenia: Kiedy używasz tokenów, to jest linia tematu emaila, który jest automatycznie wysyłany do uczestników badania po ukończeniu przez nich badania.
 4. Email potwierdzenia: To jest tekst emaila, który jest wysłany do uczestnika po ukończeniu badania.
 5. Temat emaila publicznej rejestracji: To jest linia tematu dla emaila z zaproszeniem wysyłanego do nowego uczestnika badania, który sam zarejestrował się do wzięcia udziału w badaniu.
 6. Email publicznej rejestracji: To jest tekst emaila z zaproszeniem wysyłanego do nowego uczestnika badania, który sam zarejestrował się do wzięcia udziału w badaniu. W tym mailu można również stosować "nazwy pól", tak jak w ww. przypadkach.

Baza danych Administratora

Ekran "informacje o tokenach" prezentuje krótkie podsumowanie informacji o tokenach w tabeli, ale umożliwia również dostęp do następujących funkcji "Bazy danych Administratora":

 • "Zmień status wszystkich pozycji na "Nie wysłano zaproszenia" - oczywiście nie powinno się standardowo korzystać z tej funkcji.
 • Usuń wszystkie unikalne numery tokenów
 • Usuń wszystkie wpisy tokenów - używanie tej funkcji nie powinno być standardem
 • Usuń tabele tokenów - Pozwala na usunięcie wszystkich cech tokenów z twojego skryptu. Kasuje całą tabelę i wszystkie rekordy, i pozwala na otwarty dostęp do badania dla wszystkich, którzy będą znali jego adres URL.

Używanie ekranu "wyświetl tokeny"

Ekran "wyświetl tokeny" przedstawia listę wszystkich wpisów tabeli tokenów jak również udostępnia parę przycisków "akcji", które pozwalają na wykonanie określonych zadań dla poszczególnych wpisów.

Górny wiersz tabeli pozwala na określenie liczby elementów wyświetlanych na stronie oraz pierwszego wyświetlanego rekordu tabeli. W wierszu tym znajduje się również pasek umożliwiający nawigację między stronami tabeli. Drugi wiersz tabeli zawiera nazwę pola oraz zieloną strzałkę, która - jeśli zostanie kliknięta - odświeży ekran pokazując tokeny uporządkowane wg tego pola.

Kolumna "Akcje" zawiera listę określonych zadań, które mogą zostać wykonane dla poszczególnego wpisu.

 • E: Edytuj wpis tokenu
 • D: Usuń wpis tokenu
 • S: Wypełnij ankietę (korzystając z unikalnego tokenu tego wpisu)
 • R: Wyślij przypomnienie do tego wpisu (dostępne tylko jeśli zostało już wysłane zaproszenie)
 • I: Wyślij zaproszenie do tego wpisu (dostępne tylko jeśli nie zaproszenie nie zostało już wysłane)
 • V: Przycisk dostępny jeśli badanie jest "śledzone" (np. nieanonimowe). Pozwala na przeglądanie odpowiedzi udzielonych przez danego uczestnika.

Zezwolenie na publiczną rejestrację

Możesz ustawić swoje badanie jako ogólnodostępne i jednocześnie stosować pewien rodzaj kontroli uczestników używając tokenów. To jest możliwe: jeśli zainicjujesz swoją tabelę tokenów i wybierzesz, w głównych ustawieniach badania, opcję "Zezwól na publiczną rejestrację", osoby, które odwiedzą twoje badanie (adres URL) i nie będą miały swojego tokenu, będą miały możliwość zarejestrowania się. Jeśli podadzą adres email, który nie występuje już w tabeli tokenów badania, zostanie stworzony nowy wpis w tabeli. Osoby te otrzymają natomiast email z zaproszeniem zawierający ich unikatowy token. Wszystkie tokeny udostępniane samodzielnie się rejestrującym uczestnikom będą zaczynały się od litery "R".

Zabezpieczenie Captcha w publicznej rejestracji

Dla zabezpieczenia twojego badania przed rejestracją robotów internetowych, we wszystkich formularzach zapisu i wczytywania wykorzystywany jest filtr captcha. (począwszy od wersji 1.48)

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy masz włączoną opcję "GD-support" w konfiguracji PHP. (Zobacz wymagania instalacyjne)