Actions

Текстови елементи

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Text elements and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎日本語


Въведение

От панел с текстови елементи на анкетата можете да редактирате заглавието на анкетата и нейното описание, приветствени и крайни съобщения, краен URL адрес на вашата анкета и формата на десетичния знак и датата .

За да видите или промените текстовите елементи, щракнете върху раздела Настройки и изберете Текстови елементи.


Text elements settings location.png

Панел с текстови елементи на анкетата

В този панел се намират следните полета:


Settings Menu - Survey texts.png


Заглавие на анкетата

Заглавието на анкетата може да се промени в това поле.

Псевдоним на анкетата (New in 5.5 )

Имате възможност да присвоите „псевдоним“ на анкета, позволявайки на участниците да участват в анкетата, използвайки приятелски URL адрес.

Псевдонимът на анкетата може да се промени в това поле. Можете да имате различни псевдоними за езици. Не е необходимо да задавате псевдоними за всички езици.

След като зададете псевдонима, краткият/удобен URL адрес ще бъде наличен в резюмето на анкетата, за да бъде споделен.

Описание

Можете да добавите описание на анкетата.


Краен URL

Имате възможност да пренасочите потребителите към друга страница, когато попълнят анкетата. Ако желаете да ги пренасочите, въведете URL адреса и активирайте опцията автоматично зареждане на URL, която се намира под раздел Presentation & navigation.

Можете да създадете своя URL адрес, вижте подробности за това как да го направите.

URL описание

Може да се добави кратко крайно URL описание в случай, че потребителят е пренасочен към несвързана уеб страница с проучване. Може да помогне на администратора на проучването да добави бележки към използването на съответния URL адрес.

Формат на датата

Тази опция е важна, когато искате да запишете маркировки за време заедно с отговорите на участниците в анкетата. Ако щракнете върху него, ще се покаже падащ списък с няколко формата за дата. Изберете този, който отговаря на вашите участници в проучването. Не забравяйте, че по света се използват различни формати за дата. Например, препоръчително е да използвате различен формат за време, ако вашето проучване се фокусира върху пазара в САЩ (мм-дд-гггг), а не върху британския (дд-мм-ггг).

Десетичен знак

Налични са две опции: точка (.) и запетая (,). Изберете този, който отговаря на мястото, където провеждате вашето проучване (напр. САЩ срещу Германия).


Поздравително съобщение

Въведете съобщение, което ще приветства участниците в проучването, когато влязат в връзката към вашето проучване.


Край на съобщението

Въведете съобщение, което ще се покаже на участниците в анкетата, когато попълнят анкетата. Ако полето за краен URL се зареди автоматично, крайното съобщение повече няма да се показва.

Help.png Подсказка: Ако е разрешено от глобални настройки, използвайте HTML редактор, за да персонализирате по-добре добре дошли и край съобщения и описанието на анкетата.
Ако вашето проучване е многоезично, всеки език ще има съответен раздел в лентата с инструменти за езици (те ще се показват след основния език).