Actions

Tài nguyên

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Resources and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Tại đây bạn có thể quản lý các tệp (hình ảnh, tệp phương tiện) đã được tải lên trong Trình chỉnh sửa HTML. Bạn có thể truy cập nó bằng cách đi tới menu khảo sát của khảo sát của mình và tìm tab Tài nguyên:Tài nguyên

Sau khi truy cập, trang sau sẽ được hiển thị:


Từ bảng này, bạn có thể:

  • Duyệt qua các tệp có sẵn từ bản cài đặt của bạn;
  • Xuất tệp dưới dạng kho lưu trữ ZIP;
  • Nhập kho lưu trữ ZIP của các tệp.


Mẹo và gợi ý

Các mẹo và gợi ý sau đây được viết bởi các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Vui lòng bổ sung thêm:

  • Các phần mở rộng tệp được ủy quyền được xác định theo cài đặt trong tệp config.php.
  • Các hình ảnh và tệp phương tiện đã được tải lên qua trình chỉnh sửa HTML sẽ được lưu trữ trong phần "tải lên/khảo sát/<sid> " thư mục con, trong đó sid là id khảo sát.
  • Các tệp đã tải lên từ khảo sát X sẽ chỉ được xem khi duyệt các tài nguyên của khảo sát X (nhóm, câu hỏi, câu trả lời). Không thể xem chúng từ bất kỳ khảo sát hoặc đối tượng (nhãn) nào khác. Tuy nhiên, đừng mong đợi khả năng hiển thị hạn chế này sẽ đảm bảo tính bảo mật của các tài nguyên vì bất kỳ ai biết URL của tệp tương ứng đều có thể truy cập chúng bằng một trình duyệt đơn giản.
  • Bạn không thể nhập tệp ZIP chứa các thư mục con.