Actions

Đặt lại điều kiện

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Reset conditions and the translation is 100% complete.

Trong trường hợp bạn muốn đặt lại tất cả các điều kiện đã được tạo thông qua trình quản lý điều kiện của chúng tôi, hãy sử dụng chức năng đặt lại điều kiện.

Để truy cập nó, hãy chọn một trong các cài đặt liên quan đến khảo sát và nhấp vào Công cụ nằm trên thanh công cụ trên cùng:Sau khi nhấp vào, bạn sẽ phải xác nhận lần cuối rằng bạn muốn xóa tất cả các điều kiện trước khi tiếp tục: