Actions

Quota's

From LimeSurvey Manual

(Redirected from Quotas/nl)
This page is a translated version of the page Survey quotas and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands • ‎русский • ‎slovenščina

Uitleg

Met een quota kun je het aantal keren beperken dat een actieve enquête wordt ingevuld. Je kunt hier kijken naar verschillende kenmerken van de respondent zoals geslacht of leeftijd.  Een quota kan worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd met de keuze Quota's onder de keuze Enquête eigenschappen op de Enquête toolbar.

Er is een voorbeeld enquête, in het Engels, waarin het gebruik wordt uitgelegd. Je kunt deze enquête importeren met de knop importeer gegevens op de enquête aanmaakpagina. Voorbeeld enquête met quota's

Important.png
Een quota wordt alleen gecontroleerd als de enquête actief is. Bij een quota van '0' : bij het testen met een niet-actieve enquête: de enquête wordt niet afgesloten.

Quota's sluiten niet automatisch uit

Quota's zijn niet uitgebreid en automatisch uitsluitend. Een voorbeeld, je hebt een enquête met een Ja/Nee vraag.

Je stelt een quota in dat je maximaal 20 responses wilt hebben op deze vraag met Ja antwoorden. De quota controleert of er Ja wordt ingevuld en of de gehele enquête wordt ingevuld. Als er 20 zijn, dan komt er een quota actie als er nog iemand Ja kiest. Iemand die Ja kiest en niet de enquête helemaal invult, telt niet mee voor de quota.

Echter, als iemand Nee kiest, dan kan de enquête gewoon worden ingevuld.

Je kunt natuurlijk ook een quota zetten op het aantal responses die Nee kiezen.

Mogelijke vraagtypes

Op dit moment ondersteunen de volgende vraagtypes het gebruik van quota:

 • Geslacht
 • Meerkeuzevraag
 • Array (5 punten)
 • Array (10 punten)
 • Taalkeuze
 • Ja/Nee
 • Lijst (Radioknoppen)
 • Lijst (Dropdown)
 • Lijst met opmerkingen

Voorbeeld

Stel je wilt een enquête maken met maximaal 25 mannelijke en maximaal 30 vrouwelijke respondenten. Dat zijn er dus twee quota's. Er kunnen dan maximaal 25 mannen en 30 vrouwen de enquête afronden.

Een respondent moet voldoen aan alle quota om de enquête te kunnen afronden.

Toevoegen quota

Het toevoegen van een quota gaat in twee stappen. Je voegt eerst een quota toe aan de enquête "Toevoegen nieuwe quota". Daarna kies je de quota met "Antwoord toevoegen" (zie volgende paragraaf).

Bij het toevoegen van de quota vul je een naam in, bepaalt de limiet en stelt de actie vast die uitgevoerd moet worden als de limiet bereikt is.

Vanaf versie 1.85RC kun je ook een bericht, URL en een URL beschrijving invullen voor alle talen waarvoor de enquête beschikbaar is. Ook kun je een "Autoload URL" instellen waarmee de deelnemers naar de URL worden gestuurd wanneer de limiet is bereikt.

 • Quota naam: een referentie, liefste een korte unieke beschrijving, voor de quota.
 • Quota Limiet: Het maximaal aantal complete responses voor deze quota.
 • Quota Actie: De actie die uitgevoerd moet worden wanneer een deelnemer geweigerd wordt vanwege deze quota.
  • Beëindig enquête: Direct afsluiten.
  • Beëindig enquête met waarschuwing: De deelnemer krijgt in iedere geval een waarschuwing en kan teruggaan
 • Autoload URL: Bij optreden quota actie wordt de deelnemer doorgestuurd naar de URL. (Alleen in versie 1.85RC)
 • Quota Bericht: De tekst die de deelnemer te zien krijgt als de limiet is bereikt. (Bijv.: Het maximaal aantal deelnemers is bereikt). (Alleen in versie 1.85RC)
 • URL: De URL die de deelnemer krijgt na het quota bericht als de limiet is bereikt. Ook als 'Autoload URL' aanstaat. Je kunt hier URL velden gebruiken. (Alleen in versie 1.85RC)
 • URL omschrijving: De tekst die getoond wordt voor de URL (Alleen in versie 1.85RC)

Nadat een quota is toegevoegd, kun je antwoorden toevoegen aan deze quota.

Toevoegen antwoord

 • Selecteer Vraag

+Je ziet een lijst met alle vagen in je enquête die een vraagtype hebben waarbij het gebruik van quota mogelijk is. De mogelijke vraagtypes zijn hiervoor al opgesomd. Kies een vraag en druk op "Volgende".

 • Selecteer antwoord:

+Je krijgt nu een lijst met mogelijke antwoorden bij de gekozen vraag. Kies het antwoord wat je in je quota wil gebruiken en klik op "Volgende".

Meerdere quota's toevoegen bij een vraag & subvraag

Je kunt meerdere quota's voor een vraag toevoegen, maar besef wel dat ze gecontroleerd worden met de 'AND' operator. Dus je quota gaat dan alleen op als de deelnemer aan beide quota voldoet.

Ook is het niet mogelijk dat meerdere quota's voor dezelfde subvraag of dezelfde enkelekeuzevraag ooit kan opgaan.

Quota en invoergegevens

Alle gegevens worden opgeslagen als de deelnemer op "Verzend" klikt. Ook al is de limiet bereikt. De respons wordt echter dan gemerkt als "Onvolledig".

Quota en toegangscodes

Als een enquête toegangscodes gebruikt en de deelnemer wordt niet geteld vanwege het overschrijden van een quota, dan wordt de toegangscode gemerkt met een "Q" in het veld "Completed". De toegangscode kan dan niet opnieuw worden gebruikt. De respondent kan dan niet opnieuw de enquête invullen.