Actions

QS

QS: Walidacja Em q

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Em validation q and the translation is 100% complete.


Równanie sprawdzające pytanie (em_validation_q)

Opis

Jest to równanie używane do sprawdzenia poprawności całego pytania (np. wszystkich jego części łącznie w przypadku pytania z wieloma odpowiedziami). Jeśli pytanie nie spełni kryteriów walidacji, zostanie wyświetlony komunikat em_validation_q_tip (wykorzystuje styl CSS .error). W tej wskazówce zastosowano styl CSS .em_q_fn_validation, który jest domyślnie ukryty w pliku template.css.

Główna różnica między tą funkcją a równaniami sprawdzania poprawności podpytania (opcja em_validation_sq) polega na tym, że w przypadku tej funkcji, jeśli pytanie (lub części pytania) nie przejdą walidacji, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. W celu sprawdzenia poprawności pytania podrzędnego każda komórka z wpisem tekstowym (np. w pytaniu tablicowym, ale można ją również zastosować do typów pytań z pojedynczym wpisem) zostanie wystylizowana w taki sposób, że kolor tła będzie (jasno) czerwony.

Prawidłowe wartości

  • Dowolne równanie korzystające ze składni ExpressionScript, bez otaczających nawiasów klamrowych.

Przykład

  • Chcesz zebrać informacje demograficzne od użytkowników za pomocą kilku krótkich pytań tekstowych i chcesz sprawdzić, czy użytkownik wprowadził prawidłowy adres e-mail i numer telefonu.

Ten przykład pokazuje, jak wygląda pytanie z nieprawidłowymi odpowiedziami:

A oto jak to wygląda w przypadku jednej nieprawidłowej odpowiedzi:

Oto jak edytować pytanie, aby wprowadzić te informacje:

Oto część wyniku Show Logic File, która pozwala sprawdzić dokładność wyrażenia i upewnić się, że nie ma błędów składniowych:

Jak widać, równanie sprawdzające sprawdza, czy zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu są puste lub odpowiadają filtrowi wyrażenia regularnego.

Wskazówka dotycząca weryfikacji wyświetla komunikat ostrzegawczy tylko wtedy, gdy numer telefonu lub adres e-mail wydają się nieprawidłowe.

 Hint: Aby tworzyć złożone komunikaty weryfikacyjne, przeczytaj o użyciu ExpressionScript.


Jeśli chcesz zaimportować powyższy przykład do swojej instalacji LimeSurvey, pobierz następujący plik .lsq: Em_validation_q_example.zip.

 Hint: Pamiętaj, LimeSuvey używa składni Perla do wyrażeń regularnych, więc powinny one zaczynać się i kończyć znakiem / (ukośnik)!


Kategoria:Ustawienia pytaniaKategoria:Opcje logiki pytania


Kolejny, nieco inny przykład można pobrać poniżej. Stwierdza, że żadne z trzech pól pytań podrzędnych nie może być jednocześnie puste i przynajmniej jedno z nich musi zostać wypełnione (zgodnie z odpowiadającym mu wyrażeniem regularnym). Pobierz pytanie z tutaj.