Actions

QS

QS:Em валидиране q

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Em validation q and the translation is 100% complete.


Уравнение за валидиране на въпрос (em_validation_q)

Описание

Това е уравнение, което се използва за валидиране на целия въпрос (напр. всички негови части заедно за въпрос с множество отговори). Ако въпросът не отговаря на критериите за валидиране, тогава ще се покаже съобщение em_validation_q_tip (използва CSS стил .error). Този съвет използва CSS стила .em_q_fn_validation, който е скрит по подразбиране в template.css.

Основната разлика между тази функция и уравненията за валидиране на подвъпрос (em_validation_sq опция) е, че за тази функция, ако въпросът (или частите от въпроса) се провалят при валидирането, може да се покаже съобщение за грешка. За проверката на подвъпроса всяка клетка за въвеждане на текст (напр. в тип въпрос с масив, но може да се приложи и към типове въпроси с единичен вход) ще бъде стилизирана така, че цветът на фона да е (светло) червен.

Валидни стойности

  • Всяко уравнение, което използва синтаксиса ExpressionScript, без фигурни скоби.

Пример

  • Искате да събирате демографска информация от потребителите чрез множество кратки текстови въпроси и искате да потвърдите, че потребителят е въвел валиден имейл адрес и телефонен номер.

Този пример показва как изглежда въпросът с невалидни отговори:

А ето как изглежда с един невалиден отговор:

Ето как редактирате въпрос, за да въведете тази информация:

И ето част от изхода Покажи логически файл, който ви позволява да проверите точността на вашия израз и да се уверите, че няма синтактични грешки:

Както можете да видите, уравнението за валидиране тества дали имейлът и телефонният номер са празни или съответстват на филтър за регулярен израз.

Съветът за валидиране показва предупредителното съобщение само ако телефонът или имейлът изглеждат невалидни.

 Hint: За да създадете сложни валидиращи съобщения, прочетете за използването на ExpressionScript.


Ако желаете да импортирате примера от по-горе във вашата инсталация на LimeSurvey, изтеглете следния .lsq файл: Em_validation_q_example.zip.

 Hint: Запомнете, LimeSuvey използва синтаксиса на Perl за регулярни изрази, така че те трябва да започват и завършват с / (наклонена черта)!


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за логика на въпроси


Друг малко по-различен пример може да бъде изтеглен по-долу. Той гласи, че нито едно от трите полета на подвъпроса не може да бъде празно едновременно и че поне едно от тях трябва да бъде попълнено (според съответния му регулярен израз). Изтеглете въпроса от тук.