Actions

QS

QS: Độ rộng câu trả lời

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Answer width and the translation is 100% complete.


Độ rộng câu trả lời (answer_width)

Sự miêu tả

Giá trị này đặt độ rộng của cột câu trả lời bằng cách sử dụng hệ thống phần trăm. Ví dụ: nếu bạn nhập vào trường này 40 thì 40 phần trăm chiều rộng của câu hỏi sẽ được sử dụng cho câu trả lời. Chiều rộng còn lại sẽ được chia đều cho các câu hỏi phụ.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ giá trị nguyên nào từ 1 đến 100.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi