Actions

Predstavitev

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Presentation and the translation is 100% complete.

Uvod

Tukaj lahko uredite nastavitve ankete, povezane s predstavitvijo in navigacijo. Te spremembe vplivajo na to, kako je anketa predstavljena udeležencem ankete. Na primer, lahko se odločite za prikaz števila vprašanj na začetku ankete, vrstico napredka ali trenutno statistiko ankete, ko je končana, ....

Za dostop do predstavitvene plošče se pomaknite na domačo stran svoje ankete in pod zavihkom Nastavitve izberite Predstavitev'.


Različne možnosti imajo ustrezno možnost v Predstavitvena plošča v globalnih nastavitvah. Zaradi tega nekaterih funkcij morda ne bo mogoče izbrati, če so bile že deaktivirane/aktivirane v globalnih nastavitvah vaše namestitve LImeSurvey. Globalne nastavitve preglasijo nastavitve ankete. Upoštevajte, da lahko samo superskrbniki dostopajo do globalnih nastavitev.


Predstavitvena plošča

Na tej plošči lahko najdete naslednje možnosti:Navigacijska zakasnitev (sekunde)

Prikaže število sekund, preden so omogočeni gumbi za prejšnji, naslednji in za pošiljanje. Če ni podana nobena, bo možnost uporabila privzeto vrednost, ki je "0" (sekund).

Pokaži kazalo vprašanj / Dovoli preskakovanje

Če je ta funkcija omogočena, je v anketi mogoče prikazati kazalo vprašanj, kar uporabniku omogoča preskakovanje iz ene skupine vprašanj v drugo. Izberete lahko naslednje:

  • Disabled' : če je ta možnost izbrana, v anketi ni prikazan noben indeks;
  • 'Incremental : če je ta možnost izbrana, skupine vprašanj bodo postopoma prikazane v indeksnem meniju na strani ankete. Dovoljen vam je "skok" samo na skupine vprašanj, ki so bile predhodno obiskane/do katerih ste dostopali;
  • Full : Preskakovanje iz skupine vprašanj v skupino vprašanj je dovoljeno prek kazalnega menija.

Prikaži ime skupine in/ali opis skupine

Vaša anketa bo udeležencem ankete pokazala imena in/ali opise skupin za skupine vprašanj.

Pokaži številko vprašanja in/ali kodo

Kaj je treba pokazati udeležencem ankete - številko vprašanja in/ali kodo vprašanja, oboje ali nič. Število vprašanj je prikazano v trenutku, ko udeleženec želi začeti anketo, medtem ko je koda vprašanja prikazana ob posameznem anketnem vprašanju.

Prikaži "Brez odgovora"

Ko ima izbirni gumb ali vprašanje vrste izbire, ki vsebuje odgovore, ki jih je mogoče urejati (npr.: vprašanja seznama in niza), omogočeno Pokaži "Brez odgovora" in je tudi ni obvezno, se pri vsakem podvprašanju izpiše dodaten vnos "Ni odgovora". Tako se lahko udeleženci odločijo, da na zadevno vprašanje/podvprašanje ne bodo odgovorili. Kot skrbnik ankete sta na voljo naslednji dve možnosti:

  • 'Vključeno' : Če je ta možnost izbrana, lahko udeleženci izberejo možnost "ni odgovora", ko gre za izbiro odgovora na neobvezno vprašanje.
  • 'Izključeno' : Če je izbrana, možnost "ni odgovora" ne bo prikazana kot možni odgovor za nobeno neobvezno vprašanje.


Če super-skrbnik izbere, da je prikazana možnost "Ni odgovora" (iz globalnih nastavitev), Prikaži "Ni odgovora"' lokalnega polje za anketo postane neizbirno, ker globalne nastavitve prevladajo nad nastavitvami ankete (enako za primer »Izklopljeno«). Da ponudi svobodo vašim skrbnikom ankete, mora super-skrbnik izbrati Izbira za možnost Pokaži "Ni odgovora" v globalnih nastavitvah vaše namestitve LimeSurvey.


Pokaži "V tej anketi je X vprašanj

Prikaže skupno število vprašanj v vaši anketi.

Pokaži pozdravni zaslon

Če je izklopljeno, pozdravno besedilno sporočilo ne bo več prikazano na začetku ankete.

Dovoli navigacijo nazaj

Če je omogočeno, se lahko uporabniki pomaknejo nazaj in spremenijo svoje prejšnje odgovore.

.

Pokaži zaslonsko tipkovnico

Če je vklopljena, bo zaslonska tipkovnica prikazana, ko odgovarjate na vprašanja, ki zahtevajo vnašanje informacij.

Pokaži vrstico napredka

Udeležencem ankete prikaže vrstico napredka, ki poudarja, koliko ankete je bilo izpolnjeno in koliko je ostalo za dokončanje.

Udeleženci lahko natisnejo odgovore

Če je vklopljeno, se lahko udeleženci ankete na koncu ankete odločijo za natis svojih odgovorov.

Javna statistika

Če je ta možnost omogočena, bo na koncu ankete prikazana povezava do nabora trenutnih statistik ankete.

Pokaži grafe v javni statistiki

Če je omogočeno, bodo grafi prikazani tudi v javni statistiki na koncu ankete. Upoštevajte, da mora biti možnost »Javna statistika« omogočena, da lahko udeleženci ankete vidijo grafe v javni statistiki.

Samodejno naloži URL, ko je anketa končana

Končni URL postane preusmeritvena povezava, ko je anketa končana, če je ta možnost vklopljena.