Actions

Trình đơn plugin

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Plugin menu and the translation is 100% complete.


Template:Cảnh báo


Template:Lưu ý


Giới thiệu

Bảng sau đây cho phép bạn truy cập cài đặt của các plugin LimeSurvey đang hoạt động (chúng nằm trong Trình quản lý plugin).


Để truy cập bảng plugin cục bộ, hãy nhấp vào tab Cài đặt và cuộn xuống cho đến khi bạn thấy menu Plugin:Nhấp vào nút Plugin đơn giản. Một trang có tất cả các plugin đang hoạt động cho phép quản trị viên khảo sát chọn một số cài đặt liên quan đến plugin nhất định sẽ được hiển thị:


Tập tin:Settings_tab_plugin_panel.png


Trong ảnh chụp màn hình ở trên, plugin "AuditLog" đang hoạt động và hỏi quản trị viên khảo sát xem nhật ký khảo sát có nên được kiểm tra hay không.


Template:Cảnh báo

Thông tin khác liên quan đến plugin

Danh sách các plugin LimeSurvey cốt lõi

Nhấp vào tại đây để xem tất cả các plugin được đặt theo mặc định trong phiên bản LimeSurvey của bạn.

Chúng có thể được kích hoạt và định cấu hình từ Trình quản lý plugin. Cần có một số quyền của người dùng nhất định để kích hoạt và định cấu hình chúng.

Danh sách plugin của bên thứ ba

Bạn có thể tìm thấy danh sách ngắn các plugin của bên thứ ba có thể được sử dụng với một số bản phát hành LimeSurvey nhất định tại đây.