Actions

Lokalizacja

From LimeSurvey Manual


Wszelkie informacje zawarte na stronach widocznych dla ankieterów jak również interfejs administratora ankiety mogą być wyświetlane w dowolnym języku dostępnym w ramach skryptu LimeSurvey. Przykładowo "yes" i "no" dla języka angielskiego ma niemieckojęzycznych respondentów może być zastąpione przez "ja" i "nein".

Liczba wersji językowych zawartych w LimeSurvey ciągle się zmienia i na bieżąco jest aktualizowana. Żeby zobaczyć statur tłumaczenia oraz listę dostępnych wersji językowych odwiedź poniższy link:

Translations Status

Jeśli chcesz możesz również stworzyć dodatkową wersję językową, w takim przypadku zapoznaj się z instrukcjami zawartymi na stronie:

How to translate LimeSurvey