Actions

Woordenlijst

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page LimeSurvey glossary and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎русский • ‎slovenščina


Vanwege de opbouw van de wiki zijn er in de Nederlandse woordenlijst soms Engelse woorden opgenomen, hierbij wordt dan intern op de pagina verwezen naar de Nederlandse term. Dit is om de indeling alfabetisch te houden. Ook worden er in de Nederlandse versie geen afbeeldingen getoond, dit om de woordenlijst meer overzichtelijk te houden.

A

Afdrukbare enquête

Zie Printable enquête

Array filter

Met een array-filter kun je een meerkeuzevraag gebruiken om te selecteren welke responsen getoond worden in een vervolglijst, array of meerkeuzevraag.

Assessments

Zie beoordelingen

B

Beoordelingen

Een beoordeling is een regel die een response direct na het verzenden evalueert. Het geeft de respondent feedback in de vorm van een score. Op basis van die evaluatie kunnen er ook tekstblokken getoond worden.

C

CAPTCHA

Een captcha is een afbeelding met vervormde tekst die gebruikt wordt om vast te stellen dat een reactie ingevoerd is door een persoon. De gebruiker moet de tekst in de afbeelding in een tekstveld invoeren om toegang te krijgen tot de enquête of de registratie.

.

ComfortUpdate

ComfortUpdate is de manier om je installatie van LimeSurvey te updaten vanuit je browser, in plaats van handmatig te moeten updaten. Het is een gratis service in de beta-versie waarvoor Zlib vereist is in je PHP installatie.

Conditie

Een conditie zorgt voor een logische vertakking in de enquête. Op grond van eerdere invoer wordt besloten of een vraag wel / niet getoond wordt in de enquête.

.

D

Database

De database waar LimeSurvey zijn gegevens opslaat. Als database management systeem kan gebruikt worden: MySQL, MSSQL of PostgreSQL.

E

Enquête

Een manier van onderzoek doen waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst, die aan meerdere personen wordt voorgelegd. In LimeSurvey bestaat een enquête uit een aantal (vraag)groepen die weer uit een aantal vragen bestaan.

F

G

GNU General Public License

Een licentie gepubliceerd door de Free Software Foundation. LimeSurvey is vrije software die onder de voorwaarden van deze overeenkomst kan worden gebruikt, verspreid en aangepast.

Groep

Een groep vragen in een enquête. Elke vraaggroep wordt op een pagina getoond en beïnvloedt de voortgangsbalk.

H

Herinnering

Een e-mail die naar verstuurd kan worden naar de deelnemers aan een enquête die hun enquête nog niet ingevuld hebben.

HTML editor

Een tekstveld waarin je HTML kunt zetten die in LimeSurvey gebruikt kan worden. Dit staat bekend als WYSIWYG ("what you see is what you get") editors. Je kunt een dergelijke editor gebruiken bij het ontwerpen van een sjabloon voor een enquête of uitnodiging.

I

INSERTANS

Een code die gebruikt wordt samen met de SGQA sleutels om het antwoord van de gebruiker op een bepaalde, eerder gestelde, vraag te lezen. Voorbeeld: {INSERTANS:1X2X3} is het antwoord op vraag ID 3 in vraaggroep ID 2 van enquête ID 1

Invitatie

Zie uitnodiging

Iteratie enquête

Een functie om een enquête eenvoudig te herhalen en de antwoorden per deelnemer te vergelijken.

J

K

L

Labelset

Sjabloon voor een lijst waarmee je antwoorden of subvragen kunt definiëren. Een voorbeeld van een labelset is een aangepaste 7-punts schaal, een vraagtype dat niet bestaat in LimsSurvey.

.

Lokalisatie

Het proces van het vertalen van tekst in LimeSurvey naar een andere taal dan het Engels. LimeSurvey is nu beschikbaar in meer dan 50 talen en je kunt zelf een eigen vertaling aanmaken/wijzigen.

M

N

(No answer) Geen antwoord

Geen antwoord is een optie die automatisch een antwoord "Geen antwoord" aan de vragen toevoegt (bij de relevante vraagtypes). Als je deze optie wilt gebruiken, dan moet je nagaan of de systeembeheerder van je LimeSurvey configuratie deze optie heeft ingeschakeld of heeft gezet op "Enquête beheerder kan kiezen" bij de tab "Instellingen"->"Presentatie".

.

Als de keuze voor deze optie aan de enquête beheerder wordt toegestaan, dan kan per enquête worden bepaald of de optie wordt gebruikt. Kies je enquête en "Algemene Instellingen"->"Presentatie & Navigatie". Zet "Toon "Geen antwoord"" op "Ja" of "Nee".

.

Deze optie krijg je natuurlijk alleen bij niet verplichte vragen.

.

O

P

Persistent opslaan van respons

Met de optie persistent opslaan kun je de gegevens die de deelnemer heeft ingevoerd opslaan als die hun browser sluiten. Er moeten toegangscodes gebruikt worden en de enquête mag niet anoniem zijn.

PHP

De programmeertaal van LimeSurvey (en heel veel andere webapplicaties).

Print antwoorden

Een functie waarmee een gebruiker bij afronding van het invullen van de enquête, hun enquête kunnen afdrukken.

Printable enquête

Een optie om alle gegevens op een pagina te tonen. Je kunt deze afdrukken en verspreiden onder respondenten die geen toegang hebben tot internet.

Q

Question types

Zie vraagtypes

Quota's

Het beperken van het aantal responsen van gedefinieerde groepen deelnemers in een actieve enquête. Je kunt onderscheid maken op grond van o.a. geslacht, leeftijd, ras of locatie.

.

R

Respondent, repons(en)

Met respondent wordt bedoeld iemand die een enquête invult. Deze wordt soms ook deelnemer of gebruiker genoemd. Een ingevulde enquête is een respons, deze hoeft overigens nog niet volledig ingevuld te zijn.

Reguliere expressies

Een specificatie van de opbouw van een tekst (bijvoorbeeld een postcode). Ze worden in LimeSurvey gebruikt om condities te maken voor complexe verwerking van gegevensinvoer.

Reminder

Zie herinnering

S

Sjabloonbeheer

Definiëren van van de plaats en type van tekst die getoond moet worden op een scherm met aanvullende functies.

SGQA - identifier

Een code voor het antwoord op een vraag. Elke enquête, groep en vraag heeft bij het aanmaken een uniek nummer gekregen.

Statistieken

Met statistieken kun je je gegevens filteren en aantallen of samenvattingen van verschillende velden bepalen. Het resultaat wordt in een tabel getoond, en er kunnen grafieken worden aangemaakt. Je kunt de gegevens ook exporteren naar Excel of een CSV-bestand.

.

Survey

Zie enquête.

T

Template editor

Zie Sjabloonbeheer.

.

Toegangscodes (Tokens)

Met toegangscodes kun je het gebruik van je enquête regelen. Je kunt elke gebruiker een een unieke code geven waarmee die gebruiker één keer de enquête kan invullen. De enquête moet dan besloten zijn, alleen met een toegangscode mag je de enquête invullen. Je kunt kiezen voor zowel anonieme als niet anonieme responsen.

Timer

Bij enkele vraagtypes kun je een timer zetten en aangeven wat er moet gebeuren als de tijd verlopen is. Informatie over deze tijdslimieten staat in de beschrijving van het vraagtype.

Tijdsregistratie

LimeSurvey biedt de mogelijkheid om de tijden te registreren die de gebruiker bezig is met de enquête. Je kunt dan vaststellen hoelang het invullen van de enquête, een pagina (vraaggroep) of een vraag duurt. Dit is afhankelijk van de mode van de enquête. De instelling staat hier beschreven:

"Tijdsregistratie: Als dit ingeschakeld is als de enquête geactiveerd wordt, dan wordt er een aparte tabel in de database aangemaakt."

Toegangscode gebaseerd persistent opslaan van respons

Zie persistent opslaan van respons

U

Uitnodiging

Een mogelijkheid om e-mail te sturen naar aangegeven gebruikers, zodat ze weten dat ze kunnen deelnemen aan een enquête. Een sjabloon voor de uitnodiging per e-mail kan worden gewijzigd met de enquête instellingen.

V

Vraagtypes

LimeSurvey kent veel verschillende vraagtypes waarmee gegevens telkens net iets anders kunnen worden ingevuld. Elk vraagtype wordt natuurlijk hier in de wiki beschreven.

W

X

Y

Z