Actions

Instalacja FAQ

From LimeSurvey Manual

Co jeśli nie można stworzyć bazy za pomocą skryptu?

W wielu przypadkach skrypt utworzy bazę danych i później strukturę tabel. Jednakże gdy Twój serwer/provider nie pozwala na tworzenie baz przez skrypty, musisz ją utworzyć ręcznie w panelu administracyjnym serwera lub skontaktować się z osobą administrująca hosting. Należy również zdefiniować użytkownika z prawami dostępu do bazy danych (np: read/write/create). Wprowadź nazwę bazy danych, nazwę użytkownika oraz jego hasło do pliku config.php, a następnie uruchom skrypt instalacyjny z lokalizacji /admin/install/index.php, który utworzy pożądaną strukturę tabel w Twojej bazie danych.

Jakie prawa dostępu ustalić dla plików/katalogów?

Katalog /limesurvey/tmp powinien mieć ustalone prawa dostępu na 777 czyli czytaj/zapisz/wykonaj (komenda: chmod 777). W katalogu tym zapisywane będą wszystkie wgrywane na serwer pliki oraz pliki tymczasowe tworzone przez skrypt LimeSurvey. Wszystkim pozostałym katalogom i plikom należy ustawić prawa dostępu na 755 czyli czytaj/wykonaj (komenda: chmod 755). Jeśli chcesz korzystać z ustawień bezpieczeństwa serwera Apache opartych na plikach htpasswd i htaccess, należy ustawić prawa dostępu do katalogu admin na 777. Pliki znajdujące się w nim mogą mieć ustawione prawa na 755.

Co to za rozszerzenie mbstring (Multibyte String Functions) i do czego służy?

Biblioteka mbstring jest rozszerzeniem języka PHP pozwalającym na konwertowanie znaków wprowadzonych w języku jednego kraju na języki krajów innych. Rozszerzenie to jest wymagane do poprawnego działania LimeSurvey. Aby sprawdzić czy na Twoim serwerze jest zainstalowane to rozszerzenie, utwórz plik test.php w dowolnym edytorze tekstowym (np Notatnik), wprowadź do niego ciąg znaków:

<?php phpinfo(); ?>

zapisz i umieść go na serwerze. Następnie uruchom swoją przeglądarkę i wywołaj plik. W wyświetlonych informacjach o zainstalowanych rozszerzeniach/bibliotekach odszukaj ciąg "mbstring". Jeśli go znajdziesz, możesz przejść do instalacji LimeSurvey. Jeśli nie, należy postępować wg jednego z poniższych scenariuszy:

 • Jeśli serwer administrowany jest przez providera, zapytaj administratorów o możliwość zainstalowania rozszerzenia
 • Jeśli pliki znajdują się na Twoim własnym serwerze opartym o Linux, musisz przekompilować PHP i uwzględnić bibliotekę mbstring. Jeśli nie masz pewności jak to zrobić zapytaj ekspertów lub skorzystaj z następujących podpowiedzi:
  • W systemach linux wykorzystujących instalator "yum" (takich jak CentOS, RedHat, Fedora) możesz wykorzystać konsolę i wprowadzić komendę:
   • yum install php-mbstring
  • Zrestartuj serwer Apache:
   • /etc/init.d/httpd restart
 • Jeśli używasz serwera opartego o windows musisz odszukać plik php.ini a w nim ciąg "mbstring". Najprawdopodobniej będzie on "wykomentowany". Należy wykasować znaki komentarza, zapisać plik i zrestartować serwer.

Kiedy wprowadzam znaki specjalne (polskie znaki diaktryczne, cyrylica etc.) podczas wypełniania ankiety, wyświetlane są znaki zapytania

Sytuacja taka pojawia się wówczas, gdy utworzona baza danych nie obsługuje znaków w kodowaniu UTF-8. Można to zmienić uruchamiając poniższy kod w systemie administracji bazą danych (np. PhpMyAdmin):

ALTER DATABASE `<nazwa_bazy_danych>` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Zastąp ciąg <nazwa_bazy_danych> nazwą Twojej bazy danych, w której chcesz przechowywać dane LimeSurvey.