Actions

Cách sử dụng API của Google

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Google API howto and the translation is 100% complete.

Để thêm API từ Google Analytics vào khảo sát của bạn, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng ký/đăng nhập vào Google Analytics (GA): www.google. com/analytics/.
  2. Tạo ID theo dõi (trang web không được trỏ đến khảo sát mà phải trỏ đến phần trước 'index.php?') ID theo dõi phải là UA-xxxxx.
  3. Go vào cài đặt chung của khảo sát của bạn trong LimeSurvey.
  4. Đặt ID theo dõi vào trường thích hợp (ID theo dõi Google Analytics). Có lẽ tốt nhất bạn nên đặt GA để theo dõi tất cả các trang vì bạn có thể có thêm thông tin.
  5. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì trong các mẫu được gửi vì phần {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} đã có sẵn ở đó.
  6. Kích hoạt khảo sát .
  7. Thực hiện khảo sát.
  8. Đi tới trang web chính của bảng điều khiển GA. Chọn tài khoản thích hợp từ góc trên bên trái nếu bạn có nhiều tài khoản. Bạn sẽ thấy một số biểu đồ và số liệu thống kê khác nhau. Hãy cẩn thận với ngày tháng ở góc trên bên phải.