Actions

Expressiebeheer voorbeelden

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Expression Manager examples and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎中文


Help.pngHelp door dit artikel uit te breiden door uw eigen voorbeelden toe te voegen. Dit zal anderen helpen Expressiebeheer te gebruiken.


Structuur

In het eerste deel van het artikel wordt beschreven waarvoor expressies gebruikt kunnen worden en waar je ze kunt vinden en hoe je ze kunt wijzigen. Het tweede deel bevat voorbeelden van het gebruik van een expressie.


Categorieën van expressies

LimeSurvey gebruikt expressies voor:


Relevantie

Doel: verbergen van vraaggroep/vraag

Relevantie bepaalt of een vraaggroep of vraag wordt getoond of verborgen. Als het resultaat van de expressie "waar" is (d.w.z. 1), wordt het element getoond. Anders (d.w.z. 0), zal het element verborgen zijn.

Type Tonen/verbergen Waar staat het Screenshot
Vraaggroep relevantie vraaggroep Vraag aanmaken/aanpassen -> "Relevantievergelijking:" Group relevance equation screenshot.png
Vraag relevantie Vraag Vraag aanmaken/aanpassen -> "Relevantievergelijking:" Question relevance equation screenshot.png
Subvraaggroep relevantie Subvraag Wijzig subvragen -> "Relevantievergelijking:" Subquestion relevance equation screenshot.png


Validatie

Doel: Valideren van invoer / acties op vragen / subvragen / antwoorden

Met validatie bedoelen we het controleren of de gebruikersinvoer als antwoord op een vraag geldig is of niet. Bij een resultaat "true" (1) van de expressie, wordt de class "good" gebruikt voor het element en het validatie-bericht. In het andere geval wordt de class "error" hierbij gebruikt. Je kunt de classes declareren in het bestand template.css.

Type Valideren Waar staat het Screenshot
Vraag validatie Vraag Vraag aanmaken/aanpassen -> tab "Logica" -> "Vraag relevantievergelijking" Question validation equation.png
Subvraag validatie Subvragen Vraag aanmaken/aanpassen -> tab "Logica" -> "Subvraag relevantievergelijking" Subquestion validation screenshot.png

Tekstuitvoer

Doel: (doe iets) en toon wat tekst

Een expressie kan worden gebruikt om tekst te tonen. U kunt bijvoorbeeld iets testen en berekenen en de uitvoer specificeren afhankelijk van het resultaat van de test of berekening. Het kan ook worden gebruikt om de vraagtekst, antwoorden, vraagtypen, ... in een vraag toe te voegen die werd gebruikt voordat de uitdrukking wordt gebruikt. Tekstuitvoer kan overal worden gebruikt waar een tekst wordt getoond en kan alle soorten resultaten retourneren.

Gebruik Beschrijving
Klein maatwerk Gebruik een tekst, bijv. "Dhr." of "Mevr." afhankelijk van het eerder gevraagde geslacht
Berekening Bereken een waarde en toon die, bijv. "Het inkomen van uw familie is xxx"
Referentie Gebruik een element, bijv. "Je naam is xxx. Hoe oud ben je?"


Antwoorden opslaan

Doel: (doe iets,) (toon wat tekst) en sla iets op in de database

Het vraagtype vergelijking kan worden gebruikt om iets in de database op te slaan. U kunt dit met een expressie doen, de vergelijkingsvraag (die lijkt op een tekst scherm) weergeven en het resultaat van de expressie opslaan in de database. Het slaat het antwoord op in de tabel responses. Het resultaat kan vervolgens worden gebruikt binnen de statistiekfunctie, het kan ook worden geïmporteerd in een van de formaten die worden geboden bij de exportfunctie van LimeSurvey.

Voorbeelden van een expressie

Voeg een antwoord van een vorige vraag in

Doel Gebruik een eerder gegeven antwoord in de vraag
Type Referentie
Voorbeeld Vraag 1 (vraagcode "Q00"): What city do you live in?
Vraag 2 (vraagcode "Q01"): How long have you lived in CITY?
Bedoeling: Het antwoord op vraag 1 gebruiken in vraag 2 in plaats van CITY.
Expressie {QOO}
Beschrijving Het in Q00 gegeven antwoord vervangt het Q00-veld in vraag 2.
Stappen Maak of wijzig vraag 2
Voer "How long have you lived in {QOO} (years)?" in bij het invoerveld
Simple expression city name.png

Verborgen vergelijkingsvraag gebruiken om een ​​antwoord alvast in te vullen

Probleem: Je hebt twee vragen. Vraag 1 vraagt ​​respondenten naar hun leeftijd. Vraag 2 deelt respondenten in drie groepen in: jonger dan 20 jaar, 20 jaar, ouder dan 20 jaar. Dus zou vraag 2 gebruik moeten maken van de waarden "1", "2", "3", die overeenkomen met deze genoemde voorwaarden. Ook moeten we niet vergeten om de vraag te verbergen (onzichtbaar te maken, de vraag zal niet in de enquête worden getoond, maar de waarden zullen wel in de antwoordentabel worden opgeslagen).

Sla de gegevens op in de database met behulp van het vraagtype Vergelijking:

 • Maak eerst een vraag met code Q1 als een numerieke invoervraag.
 • Maak vervolgens een nieuwe vraag met code Q2 als vergelijkingsvraag.
 • Zet in vraag 2 op de tab "Tonen":
  • het veld "Deze vraag altijd verbergen" op "Aan"
  • tik bij "Vergelijking" de expressie in:
 Q2 = if (Q1.NAOK <20, "1", if (Q1.NAOK> 20, "3", "2"))} 

Maak een overzichtspagina met behulp van placeholders

Hier laten we zien hoe je aan het einde van de enquête een overzicht kunt maken met alle vragen en antwoorden met behulp van placeholders. Het laat ook zien hoe je het overzicht kunt beperken tot beantwoorde vragen.

Voorbeeld: downloaden.


Hier relevante vraagtypes:

1. Enkele keuzevragen / enkele tekst / numerieke vragen

 • Lijst (Dropdown)
 • Lijst (Radioknoppen) [L]
 • Ja / Nee [Y]
 • Lange vrije tekst [T ]
 • Korte vrije tekst [S]
 • Numerieke invoer [N]
 • Vergelijking [*]


2. Vraag met subvragen

 • Meerdere korte vrije teksten [Q]
 • Meerkeuze [M]
 • Array [F]
 • Array (Ja / Nee / Weet niet) [C]
 • Array (10-puntskeuze) [B]


3. Vragen met 2 schalen

 • Array dubbele schaal [1]


4. Vragen met X- en Y-schalen

 • Array (getallen) [:]


5. Gesloten vragen

 • Tekst scherm [X]


Simpeler dan dit kunnen we het overzicht niet maken:

- Vraagtekst: Antwoord van de deelnemer


Enkelekeuzevragen, enkele test- getalvragen

Voor deze vraagtypes slaat LimeSurvey een waarde op:

 • Lijst (Dropdown)
 • Lijst (Radioknoppen)
 • Lijst met opmerkingen
 • 5-puntskeuze
 • Ja / Nee
 • Korte vrije tekst
 • Lange vrije tekst
 • Extra lange vrije tekst
 • Numerieke invoer
 • Vergelijking
 • Datum
 • Geslacht

Als de vraagcode van de vraag q1 is, kunnen we de vraagtekst en het antwoord raadplegen met:

- {q1.question}: {q1.shown}

Voorbeeld:

- Hoe oud ben je?: 25


Als je wilt controleren of die vraag is beantwoord, kun je een IF-statement gebruiken:

{if(!is_empty(q1),join("- ",q1.question,": ",q1.shown),"")}

Dit wordt "vertaalt" naar: INDIEN vraag met code q1 niet leeg is, uitvoer "- " EN de vraagtekst EN ": " EN de antwoordtekst (de functie join voegt elementen samen als een nieuwe string; ANDERS: geen uitvoer ("" is een lege string).

Vraag met subvragen

Voor deze vraagtypen gebruikt LimeSurvey subvragen:

 • Meerdere korte vrije teksten
 • Meerkeuzevraag
 • Meerkeuzevraag met opmerkingen
 • Array
 • Array (5-puntskeuze)
 • Array (10-puntskeuze)
 • Array (Ja/Nee/Weet niet)
 • Array (Meer/Gelijk/Minder)
 • Array per kolom

Ervan uitgaande dat de vraagcode van de vraag q2 is en de deelvragen SQ001, SQ002 zijn (automatische nummering uitgevoerd door LimeSurvey), kunnen we de vraag tekst en antwoord raadplegen met:

- {q2_SQ001.question}: {q2_SQ001.shown}

- {q2_SQ002.question}: {q2_SQ002.shown}

Voor meerkeuzevragen is het logisch om nu de tekst van de aangevinkte subvraag weer te geven en om voor elke geselecteerde optie een Y te tonen:

- {q2_SQ001.question}: {q2_SQ001}

- {q2_SQ002.question}: {q2_SQ002}

...

Het is momenteel niet mogelijk om de vraagtekst van vragen met subvragen te tonen, zie wijzingingsverzoek.


Voorbeeld 1 (vraagtype is meerkeuze)

- Ken je deze automerken?

-- Mercedes: J

-- Audi: N


Als u alleen geselecteerde items wilt tonen, kunt u een IF-statement gebruiken:

{if(q2_SQ001=="Y",join("- ",q2_SQ001.question,": ",q2_SQ001.shown),"")}


Voorbeeld 2 (vraagtype is Array (10-puntskeuze))

- Beoordeel de kwaliteit van de onderstaande automerken op een schaal van 1 : zeer slecht tot 10 : zeer goed?

-- Mercedes: 7

-- Audi: 9


Als u alleen beoordeelde items wilt tonen, kunt u een IF-statement gebruiken en testen of de huidige subvraag beantwoordt is :

{if(!is_empty(q3_SQ001),join("- ",q3_SQ001.question,": ",q3_SQ001.shown),"")}


Vraag met twee schalen

Help.pngDit is alleen van toepassing op het vraagtype dubbele schaal.


Laten we aannemen dat de volgende codes worden gebruikt:

 • Vraagcode: q4
 • Subvraagcodes: SQ001, SQ002, ...
 • Antwoordcodes schaal 1: A1, A2, ...
 • Antwoordcodes schaal 2: B1, B2, ...


Help.pngOm te verwijzen naar het resultaat van een bepaalde subvraag op een bepaalde schaal, moet u QuestionCode gebruiken. '_'. SubQuestionCode. '_'. ScaleID. Let op: "ScaleID" is 0 voor de eerste schaal en 1 voor de andere!
Voorbeeld voor verwijzing naar het antwoord op de derde subvraag en tweede schaal: q4_SQ003_1 - vraag 4, deelvraag 3, tweede schaal.


Laten we de resultaten voor zowel de schalen als de eerste twee subvragen weergeven:

- {q4_SQ001_0.question}: {q4_SQ001_0.shown} / {q4_SQ001_1.shown}

- {q4_SQ002_0.question}: {q4_SQ002_0.shown} / {q4_SQ002_1.shown}

Om de subvraagtekst te tonen, moet je de schaal-ID toevoegen aan de tijdelijke aanduiding (hoewel de teksten voor beide schalen hetzelfde zijn). Dus in plaats van {q4_SQ001.question} moet je {q4_SQ001_0.question} of {q4_SQ001_1.question} gebruiken.

Als je de resultaten van subvragen met ten minste één antwoord wilt exporteren / weergeven, gebruik dan deze syntaxis voor elke subvraag:

{if(count(q4_SQ001_0,q4_SQ001_1)>0,join("- ",q4_SQ001_0.question,": ",q4_SQ001_0.shown," / ",q4_SQ001_1.shown),"")}

Vraag met X en Y schaal

Dit geldt voor alle matrixvragen die een antwoord voor elke cel mogelijk maken (niet alleen elke rij zoals eerder getoond) :

 • Array (teksten)
 • Array (getallen)


Als de gebruikte code als volgt zijn:

 • Vraagcode: q5
 • Subvraagcodes: SQ001, SQ002, ...
 • Antwoordcodes: A1, A2, ...

Als je naar het resultaat van een bepaalde subvraag in een bepaalde kolom wilt verwijzen, moet je gebruiken VraagCode . '_'. SubvraagCode. '_'. Antwoordcode. Voorbeeld voor het verwijzen naar het antwoord van de derde subvraag en de tweede kolom: q5_SQ003_A2.

Als we de resultaten voor de kolommen 1-3 voor de eerste twee subvragen willen weergeven:

- {q5_SQ001_A1.question}: {q5_SQ001_A1.shown} | {q5_SQ001_A2.shown} | {q5_SQ001_A3.shown}

- {q5_SQ002_A1.question}: {q5_SQ002_A1.shown} | {q5_SQ002_A2.shown} | {q5_SQ002_A3.shown}


Aangezien voor deze vraagtypes elke cel (combinatie van X-as en Y-as) gelijk is aan één antwoordoptie, moet voor elke cel een test op bestaande gegevens worden uitgevoerd. Voorbeeld:

{if(!is_empty(q5_SQ001_A1),join("- ",q5_SQ001_A1.question,": ",q5_SQ001_A1.shown),"")}


Help.pngOm de subvraagtekst te tonen moet je de antwoordcode aan de tijdelijke aanduiding toevoegen (hoewel de teksten voor alle antwoordopties hetzelfde zijn). Dus in plaats van {q5_SQ001.question} moeten je {q5_SQ001_A1.question} of {q5_SQ001_A2.question} gebruiken.

Verberg vraag als er geen antwoord is op voorafgaande vraag

Doel Vraag verbergen als de voorgaande vraag niet is beantwoordt
Type Vraag relevantie
Voorbeeld Vraag 1: vraagcode "name", vraagtekst "What's your name?"
Vraag 2: vraagtekst "{name}, how old are you?"
Doen: Niet naar leeftijd vragen als er geen naam is ingevuld
Expressie !is_empty(name)
Beschrijving is_empty() bepaalt of een variabele gevuld is. De "!" draait het resultaat om. Dus als de variabele gevuld is wordt de vraag getoond
Stappen Maak/wijzig vraag 2
Voer "!is_empty(name)" in bij "Relevantievergelijking:"
Voorbeeld downloaden
Hide question if empty 1.pngHide question if empty 2.png


Verberg vraaggroep als antwoord op voorafgaande vraag is Ja of Nee

Doel Verberg vraaggroep als antwoord op voorafgaande vraag is Ja of Nee
Type Vraaggroep relevantie
Voorbeeld Pagina 1, Vraaggroep 1, Vraag 1: vraagcode code "PET", vraagtekst "Do you have a pet?" -Yes -No
Pagina 2, Vraaggroep 2: Titel "About your pet(s)"
Doen: Tonen/verbergen vraaggroep 2 afhankelijk van antwoord op vraag 1
Expressie PET == "Y"
Beschrijving Je wilt het antwoord op de vraag met vraagcode PET controleren. Zonder prefix in ExpressieBeheer is dit "Qcode.code". Dus vergelijk de antwoordcode van PET met de waarde "Y". Als een deelnemer "Yes" antwoordt dan is de expressie waar en wordt de tekst bij vraaggroep 2 "About your pet(s)" getoond.
Stappen Maak/wijzig vraaggroep 2
Vul "PET == "Y"" in bij "Relevantievergelijking:"
Voorbeeld downloaden
Hide question group if answer from previous question is Yes or No 1.pngHide question group if answer from previous question is Yes or No 2.png


Toon waarde van een meerkeuze invoerveld

Doel Toon waarde van een meerkeuze invoerveld
Type Referentie
Voorbeeld Vraag 1: vraagcode "AskChildAge", vraagtekst "How old are your children?". Subvraagcodes -Child1 -Child2 -Child3 - ChildXXX
Vraag 2: vraagcode "ReportChildAge" vraagtekst "About your first child: - CHILD1 is AGE1."
Expressie {AskChildAge_Child1.question}, {AskChildAge_Child1.value}
Beschrijving Je wilt de waarde van een subvraag gebruiken in de volgende vraag, je kunt die waarde benaderen met de expressie: QcodeQuestion_QcodeSubquestion.value
Stappen Maak/wijzig vraag 2
Vul bij de beschrijving in: "About your first child: - {AskChildAge_Child1.question} is {AskChildAge_Child1.value}."
Voorbeeld downloaden
Display value of a multiple answer input question field 1.png

Valideer het aantal vakjes dat per rij is aangevinkt bij een "Array (getallen)"-vraag

Doel Valideer aantal per rij geselecteerde boxen
Type Validatie
Voorbeeld Vraagtype "Array (getallen) (Checkbox weergave)"
Expressie sum(...)
Beschrijving (sum(Test_A_1, Test_A_2, Test_A_3, Test_A_4, Test_A_5) <= X) bepaald of minstens X checkboxen in rij A zijn aangevinkt.
Als je alle drie rijen wilt controleren (A, B, C), kun je "&&" gebruiken:
(sum(Test_A_1, Test_A_2, Test_A_3, Test_A_4, Test_A_5) <= X)
&& (sum(Test_B_1, Test_B_2, Test_B_3, Test_B_4, Test_B_5) <= X)
&& (sum(Test_C_1, Test_C_2, Test_C_3, Test_C_4, Test_C_5) <= X)
Stappen Maak/wijzig vraagtype "Array (getallen) (Checkbox weergave)".
Vul de gegeven expressie in bij "Vraag validatievergelijking" bij de geavanceerde vraaginstellingen (de naam van de variabele moet je natuurlijk wel aanpassen!).
Voorbeeld downloaden
Validate number of boxes ticker per row for an Array (Numbers) Checkbox 05.pngValidate number of boxes ticker per row for an Array (Numbers) Checkbox 1.png

Bereken periode tussen twee datums

Doel Bereken duur periode
Type Relevantie / vraagtype vergelijking / Validatie
Voorbeeld Vraag 1 (date/time, code: DOB): What is your date of birth?
Vraag 2 (date/time, code: datetoday): What is the date today?
Vraag 3 (boilerplate): You are XXXX days old.
Doen: Bepalen en tonen aantal dagen tussen de ingevulde datums.
Expressie {(strtotime(datetoday)-strtotime(DOB))/60/60/24}
Beschrijving strtotime bepaalt het aantal seconden tussen 1 january 1970 en de meegegeven datum. Dat doen we voor beide datums en kijken dan naar het verschil. Met "/60/60/24" zetten we de seconden weer om naar dagen.
Je hoeft niet naar de huidige datum te vragen maar je kunt ook strtotime('now') of time() gebruiken, de tijd waarop de deelnemer de enquête invult. Je bepaalt dus de leeftijd met {(time() - strtotime(DOB)) / 60 / 60 / 24 / 365.25} De datum moet dan wel goed zijn ingevuld, anders werkt de functie strtotime() niet goed.
Stappen Maak twee datumvragen aan (geboortedatum en vandaag) en een boilerplate vraag.
Vul als vraagtekst in de boilerplate vraag in: "On {datetoday} you were {(strtotime(today)-strtotime(dob))/60/60/24} days days old."

NB: De functie kan veel datumformaten aan, maar niet alle. Gebruik als datumformaat in je enquête mm/dd/yyyy, yyyy-mm-dd of dd.mm.yyyy.
Voorbeeld downloaden
Date difference example.png

Gebruik Expressiebeheer voor beoordelingen

Hier komt nog een voorbeeld over het gebruik van Expressiebeheer met het vraagtype Array en beoordelingen:

Stel je hebt 2 arrayvragen en je wilt de resultaten van de berekeningen in de database opslaan. Het is eigenlijk eenvoudig, je moet je arrays maken en testen en een dummy-reactie invullen om te zien of het werkt en je de resultaten op de voltooide pagina krijgt.


Implementatiedetails:

 • Voeg een vraag van vraagtype vergelijking toe
 • Voeg de volgende regel toe, aannemende dat Q1 de vraagcode is, terwijl Q2 de tweede is:
  • {Sum (Q1_SQ001.value, Q2_SQ001.value)} 

Hier staat SQ001 voor de standaardcode bij elke subvraag. Als je de subvraagcode wijzigt, pas je de bovenstaande vergelijking natuurlijk ook aan.


Gebruik em_validation_q in array

Je kunt de vraag validatievergelijking gebruiken om een array met een conditie te controleren.


Implementatiedetails:

 • Voor het eerste array: array met enkele keuze
  • Vraagcode is ARRAY
  • Subvraagcode is SQ01, SQ02, SQ03 en SQ04
  • Wijzig de hele vraag validatievergelijking en zet
   ! is_empty (ARRAY_SQ01) AND ! is_empty (ARRAY_SQ03) 
 • Voor het tweede array
  • Vraagcode is ARRAYTEXT
  • Subvraag bij Y-as-code zijn SY01, SY02, SY03 en SY04
  • Wijzig de hele vraag validatievergelijking en zet
   count (self.sq_SY01> = 1) AND count (self.sq_SY03> = 3)