Actions

Xuất câu hỏi

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Export question and the translation is 100% complete.

Xuất câu hỏi

Để xuất một câu hỏi (định dạng .lsq) cùng với các cài đặt của nó (cài đặt nâng cao, tùy chọn trả lời, câu hỏi phụ và câu trả lời mặc định) để sau đó nhập câu hỏi đó vào bản cài đặt LimeSurvey khác, hãy sử dụng chức năng xuất câu hỏi: