Actions

Khảo sát hiển thị/xuất

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Display/Export survey and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Khi cuộc khảo sát trở nên quá phức tạp, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu công việc của mình. Cũng có thể có những trường hợp bạn cần xuất bản khảo sát để có thể tiếp tục chỉnh sửa nó trong phần mềm bảng tính. Hoặc, có lẽ bạn muốn in nó ra và đi bộ khắp thành phố và yêu cầu những người ngẫu nhiên điền vào nó, sau đó thêm họ vào thông qua chức năng nhập dữ liệu.

Có hai cách để xuất khảo sát của bạn. Phiên bản nhanh đã được mô tả trong phần giới thiệu của chúng tôi về khảo sát.

Để biết thêm các tính năng liên quan đến xuất, quy trình xuất phải được thực hiện trong cuộc khảo sát. Truy cập bất kỳ cài đặt liên quan đến khảo sát nào, nhìn trên thanh công cụ trên cùng để tìm Hiển thị/Xuất để xem các tùy chọn xuất có sẵn từ menu thả xuống: • Cấu trúc khảo sát (.lss): .lss xuất cấu trúc của toàn bộ khảo sát (nhóm, câu hỏi, câu hỏi phụ, câu trả lời và điều kiện) vào tệp XML.
 • Lưu trữ khảo sát (.lsa): Tùy chọn này được sử dụng khi bạn muốn tạo bản sao lưu hoàn chỉnh cho khảo sát của mình, bao gồm cả bản đã được lưu trữ câu trả lời.
 • định dạng queXML (*.xml): Tùy chọn *.xml được sử dụng nếu bạn muốn người trả lời điền vào khảo sát của mình ngoại tuyến. Nếu được chọn, xin lưu ý rằng không phải tất cả các câu hỏi đều có thể xuất được. Có thể tải xuống tệp .zip nếu nhấp vào. Các tệp trong đó có thể được sử dụng để tạo bản PDF để in cho những người trả lời ngoại tuyến của bạn.
 • queXML PDF xuất: Tùy chọn này tương tự như tùy chọn được mô tả ở trên. Điểm khác biệt duy nhất là LimeSurvey giúp bạn tạo tệp PDF trong phần mềm, giúp đơn giản hóa quá trình tạo PDF.
 • Giá trị được phân tách bằng tab định dạng (*.txt): Tùy chọn này được sử dụng khi tác giả muốn thực hiện chỉnh sửa hàng loạt các khảo sát của họ - đặc biệt hữu ích nếu chúng ta thảo luận về các khảo sát lớn. Trong phần mềm bảng tính, chẳng hạn như Microsoft Excel hoặc LibreOffice, các hành động như tìm-thay thế, sắp xếp lại hàng loạt, lặp lại và kiểm tra nhanh hơn.
 • Khảo sát có thể in (*.html): Để tạo khảo sát dựa trên HTML, hãy nhấp vào tùy chọn này. Bạn có thể tải xuống tệp .zip sẽ chứa tất cả các bảng định kiểu cần thiết để đưa bản khảo sát lên bất kỳ thiết bị hoặc trình duyệt nào có sẵn HTML.
 • Khảo sát có thể in: Nếu tùy chọn này được chọn, LimeSurvey sẽ tự động chuẩn bị phiên bản khảo sát dựa trên HTML - hữu ích để in nhanh khảo sát của bạn.


  Cảnh báo : Trước khi chọn một trong các tùy chọn trên, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc phần giải thích chi tiết hơn về một tùy chọn bên dưới để hiểu rõ hơn ưu và nhược điểm của từng phương pháp! Một bản tóm tắt ngắn gọn về từng tùy chọn cũng được hiển thị khi chọn bất kỳ tùy chọn nào từ menu xuất:Tùy chọn hiển thị/Xuất

Xuất cấu trúc khảo sát (.lss)

Đương nhiên, khi bạn đã hoàn thành một kiệt tác khảo sát nhỏ, với hàng trăm câu hỏi phân nhánh mà bạn phải mất 5 ngày để tạo, bạn sẽ muốn tạo một bản sao lưu. Quá trình xuất này sẽ kết xuất tất cả các nhóm, câu hỏi, câu trả lời và điều kiện cho khảo sát của bạn vào tệp .lss (về cơ bản là tệp XML). Tệp kết xuất này có thể được sử dụng với tính năng 'Nhập khảo sát' khi tạo khảo sát mới.

Xin lưu ý: Tệp này không chứa bất kỳ câu trả lời nào được thu thập.

Ngoài ra, nếu bạn đã tạo một mẫu cụ thể cho khảo sát của mình, bạn phải xuất riêng mẫu đó. Một cuộc khảo sát sử dụng mẫu tùy chỉnh sẽ được nhập tốt nhưng mẫu mà nó đề cập đến sẽ không tồn tại trên máy chủ mới. Đi tới trình chỉnh sửa mẫu trên máy chủ gốc và xuất mẫu dưới dạng tệp zip. Nhập mẫu này trên máy chủ mới và mọi thứ sẽ hoạt động tốt.


Xuất kho lưu trữ khảo sát (.lsa)

Việc xuất này nhằm mục đích tạo bản sao lưu hoàn chỉnh của một cuộc khảo sát đang hoạt động nhằm mục đích lưu trữ. Nó sẽ bao gồm dữ liệu sau trong tệp .zip.


Template:Cảnh báo


Mục tiêu của định dạng này là có thể kiểm tra kết quả của cuộc khảo sát trước đây bằng cách nhập lại khảo sát đó vào LimeSurvey.


Xuất định dạng queXML (*.xml)

[1] là mô tả XML của bảng câu hỏi. Nó không phù hợp để sao lưu công việc của bạn đã thực hiện cho đến nay trong LimeSurvey vì nó không thể điều kiện xuất hoặc tất cả các loại câu hỏi. Xuất bảng câu hỏi sang [2] cho phép bạn tạo tài liệu PDF có thể in, điền rồi quét và xử lý bằng queXF phần mềm.

Nó hiện đang xuất loại câu hỏi sau:

 • Arrays
  • Mảng lựa chọn 5 điểm (A)
  • Mảng lựa chọn 10 điểm (B)
  • Mảng Có/Không chắc chắn/Không (C)
  • Tăng/Tương tự/Giảm mảng (E)
  • Định dạng hàng linh hoạt của mảng (F)
  • Định dạng cột linh hoạt của mảng (H)
  • Mảng (Nhãn linh hoạt) Tỷ lệ kép (1)
  • Array (Đa linh hoạt) (Số) (:)
  • Array (Đa linh hoạt) (Văn bản) (;)
 • Câu hỏi mặt nạ
  • Ngày (D)
  • Danh sách thả xuống giới tính (G)
  • Loại câu hỏi số (N) - mặc định có chiều rộng là 10
  • Nhiều đầu vào số (K)
  • Bản soạn sẵn (X)
  • Các nút radio có/không (Y)
 • Câu hỏi trắc nghiệm
  • Hộp kiểm tra nhiều lựa chọn (M)
 • Câu hỏi một lựa chọns
  • Danh sách thả xuống (!)
  • 5 điểm lựa chọn (5)
  • Danh sách thả xuống/nút radio (L)
  • Danh sách thả xuống (W)
  • Danh sách có nhận xét (O)
 • Câu hỏi văn bản
  • Nhiều văn bản ngắn (Q)
  • Văn bản ngắn tự do (S) - mặc định có chiều rộng nhập văn bản là 240 "hộp"
  • Văn bản dài tự do (T) - mặc định là trường văn bản dài với 1024 hàng hiển thị
  • Văn bản tự do lớn (U) - mặc định là trường văn bản dài với 2048 hàng hiển thị
 • Chưa được triển khai:
  • Phong cách xếp hạng (R)
  • Điều khiển thanh trượt (^)
  • Nhiều tùy chọn có nhận xét (P)


Xuất queXML PDF

Nó có những ưu điểm và nhược điểm tương tự như tùy chọn định dạng Xuất queXML. Sự khác biệt là ở khả năng tùy chọn này mang lại cho quản trị viên khảo sát chỉnh sửa bản pdf trước khi xuất nó. Khi tùy chọn được chọn, các tùy chọn mặc định sau sẽ được tải:


File:Export quexmlcustom.png


Ghi chú:
 1. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn trong LimeSurvey, hãy truy cập phần wiki sau: queXML PDF xuất.
 2. Để tìm hiểu thêm về queXML, vui lòng nhấp vào external link sau đây.

Xuất định dạng giá trị được phân tách bằng tab (.txt)

Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng sử dụng trình chỉnh sửa Bảng tính để soạn thảo và chỉnh sửa khảo sát. Nó loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào mã SGQA.

Nó cũng giúp bạn dễ dàng thực hiện chỉnh sửa hàng loạt khảo sát của mình, chẳng hạn như tìm-thay thế, sắp xếp lại hàng loạt, lặp lại (nhóm lặp lại) và kiểm tra (chẳng hạn như tạm thời vô hiệu hóa các tiêu chí xác thực hoặc bắt buộc). Hãy xem tài liệu chuyên dụng cho định dạng này.


Xuất bản khảo sát có thể in được (*.html)

Bảng câu hỏi cũng có thể được xuất ra ở hai định dạng có thể in được. Cái đầu tiên cung cấp cho bạn khả năng tải xuống tệp .zip chứa khảo sát bằng tất cả ngôn ngữ đã chọn của bạn. Tệp .zip chứa các bảng định kiểu cần thiết để hiển thị trên mọi thiết bị hoặc trình duyệt có sẵn HTML.

Xin lưu ý rằng nó sẽ không chứa bất kỳ logic hoặc chức năng ES nào! Bạn sẽ phải tự tính đến điều đó khi thiết kế/chỉnh sửa bảng câu hỏi.

Xuất bản khảo sát có thể in

So với tùy chọn trước đó, tất cả các kiểu cần thiết sẽ được tải. Do đó, chỉ cần nhấn Ctrl/Cmd+p hoặc chọn in từ menu trình duyệt của bạn để in tài liệu. Giống như tùy chọn *.html ở trên, tùy chọn này cũng không chứa bất kỳ logic hoặc ES-functionity nào, bạn sẽ phải tự mình tính đến điều đó.