Actions

Nhập dư liệu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Data entry and the translation is 100% complete.


Để mở bảng truy cập nhập dữ liệu, hãy truy cập một trong cài đặt liên quan đến khảo sát, chọn mục nhập menu Phản hồi và nhấp vào nút Màn hình nhập dữ liệu.Template:Lưu ý


Sau khi truy cập, bảng nhập dữ liệu sẽ trông như thế này:Template:Lưu ý

Nếu bạn cuộn xuống cuối trang, bạn có thể chọn hai tùy chọn:

 • Hoàn tất việc gửi phản hồi:
  • thêm mục nhập ngày gửi vào bản ghi để nó có sẵn dưới dạng đầy đủ phản hồi khi duyệt các phản hồi hoặc thống kê tính toán
  • đánh dấu mã thông báo là đã sử dụng (nếu khảo sát sử dụng bảng người tham gia khảo sát)

Template:Lưu ý

 • Lưu để người dùng khảo sát hoàn thành thêm: nó sẽ được hiển thị dưới dạng câu trả lời đã lưu nhưng chưa được gửi. Tùy chọn này được sử dụng trong trường hợp bạn muốn điền trước một số câu trả lời cho người trả lời và sau đó cho phép họ điền phần còn lại của bản khảo sát. Các tùy chọn sau cần được điền vào:
  • Identifier - nó phải là duy nhất
  • Password - mật khẩu sẽ được người tham gia sử dụng để "đăng nhập" vào khảo sát để tiếp tục điền vào
  • Xác nhận mật khẩu - nhập lại mật khẩu trên
  • Email - email chứa URL khảo sát cần điền được gửi tới
  • Ngôn ngữ bắt đầu - chỉ được hiển thị nếu sử dụng ngôn ngữ bổ sung.Sau khi lưu, người trả lời của bạn sẽ nhận được một email trông như thế này:Để tiếp tục điền vào bản khảo sát, người trả lời phải nhấp vào liên kết từ email. Khi được yêu cầu thông tin xác thực, tên và mật khẩu từ email phải được sử dụng.