Actions

Sao chép câu hỏi

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Copy question and the translation is 100% complete.

Giới thiệu

Để nhanh chóng tạo các câu hỏi (tương tự), LimeSurvey cung cấp cho bạn một chức năng mà qua đó quản trị viên khảo sát có thể dễ dàng sao chép các câu hỏi trong cùng một khảo sát. Công cụ này đặc biệt hữu ích khi bạn tùy chỉnh một số câu hỏi và bạn cần nhiều bản sao của chúng trải rộng khắp khảo sát của mình.

Cách sao chép câu hỏi

Đầu tiên, hãy tìm nút sao chép nằm trên thanh công cụ câu hỏi trên cùng:Sau khi nhấp vào, trang sau sẽ được hiển thị:Cài đặt quan trọng nhất được thể hiện bằng mã/id câu hỏi. Mã này được khuyến nghị khác với bất kỳ mã câu hỏi hiện có nào khác trong khảo sát của bạn.


Lưu ý: LimeSurvey chấp nhận các mã câu hỏi trùng lặp tại thời điểm này. Tuy nhiên, sau này bạn có thể gặp vấn đề khi xuất dữ liệu khảo sát hoặc nếu bạn muốn sử dụng biểu thức.


Tùy chọn sao chép

Tab tùy chọn sao chép nằm ở bên phải màn hình:  • Sao chép câu hỏi phụ?: nếu được bật, câu hỏi phụ cũng sẽ được sao chép;
  • Sao chép tùy chọn câu trả lời?: nếu được bật, [ [Thêm câu trả lời hoặc câu hỏi phụ|tùy chọn trả lời]] cũng sẽ được sao chép;
  • Sao chép câu trả lời mặc định?:: nếu được bật, câu trả lời mặc định cũng sẽ được sao chép;
  • Sao chép cài đặt nâng cao?: nếu được bật, cài đặt nâng cao cũng sẽ được sao chép.


Note: Bằng cài đặt nâng cao, chúng tôi đề cập đến tất cả các tùy chọn không liên quan đến chung như: tùy chọn hiển thị, tùy chọn logic, tùy chọn thống kê, v.v. Mỗi câu hỏi chứa các tùy chọn nâng cao khác nhau. Để có cái nhìn toàn diện về khả năng của từng câu hỏi, hãy tiếp tục đọc phần sau phần wiki.

Tùy chọn chung

Tab tùy chọn chung nằm bên dưới tab tùy chọn sao chép:Các tùy chọn được hiển thị trong tab này thay đổi tùy theo loại câu hỏi đã chọn. Tùy chọn duy nhất duy nhất là Vị trí, cho phép bạn chọn vị trí của câu hỏi mới tạo (xem dòng cuối cùng từ ảnh chụp màn hình ở trên).


Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút lưu và đóng' nằm ở phía trên bên phải màn hình để sao chép câu hỏi.