Actions

Xóa hàng loạt

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Batch deletion and the translation is 100% complete.

Nếu bạn muốn xóa một nhóm phản hồi theo ID của chúng, hãy sử dụng chức năng Xóa hàng loạt:Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng vì dữ liệu quan trọng có thể vô tình bị xóa theo cách này! Do đó, vui lòng sử dụng phương pháp lọc và thực hiện xóa nhóm với sự trợ giúp của nút xóa nằm ở phần dưới cùng bên trái của bảng phản hồi của bạn.